logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 11 / Keratocystisk odontogen tumor (parakeratiniserende keratocyste) er igjen klassifisert som en odontogen cyste
Ny utgave av WHOs klassifikasjon av svulster i hode-hals-regionen:

Keratocystisk odontogen tumor (parakeratiniserende keratocyste) er igjen klassifisert som en odontogen cyste

Odontogen keratocyste har tradisjonelt vært klassifisert som en odontogen cyste. I 2005 kom en ny utgave av WHOs klassifikasjon av svulster i hode-hals-regionen, og i denne utgaven ble den største undergruppen av odontogene keratocyster reklassifisert til en benign odontogen svulst og gitt navnet keratocystisk odontogen tumor (1), mens en mindre del av keratocystene fremdeles ble klassifisert som cyster og fikk navnet ortokeratinisert odontogen cyste. Dette ble også gjort rede for i en fagartikkel i NTFs tidende (2). Begrunnelsen for reklassifiseringen var spesielt genetiske funn i PTCH-genet og at keratocysten kan være del av nevoid basalcellecarcinomsyndrom (NBCCS, Gorlin-Goltz syndrom). Det var ingen internasjonal konsensus om reklassifiseringen og navneendringen av keratocysten, og mange patologer har ment at selv om cysten har spesielle kliniske og histopatologiske karakteristika er der ikke grunnlag nok til å klassifisere den som en odontogen svulst. I den nye utgaven av WHOs klassifikasjon av svulster i hode-hals-regionen har dette blitt tatt hensyn til, og den odontogene keratocysten er igjen klassifisert som en odontogen cyste (3). Bakgrunnen for dette er at man mener der det foreløpig ikke er tilstrekkelig genetisk grunnlag for å bekrefte at det dreier seg om en ekte neoplasme. De to navnene odontogen keratocyste og keratocystisk odontogen tumor er nå sidestilte.

Referanser

  1. World Health Organisation Classification of Tumours. Pathology and genetics of head and neck tumours. Barnes L, Everson J, Reichart P, Sidransky D, editors. Lyon: IACR Press; 2005. p. 306 - 7.

  2. Loro LL, Koppang HS, Johannessen AC. Keratocystisk odontogen tumor - keratocysten har fått nytt navn. Nor Tannlegeforen Tid 2008; 118: 164 - 8.

  3. WHO Classification of Head and Neck Tumours. El-Naggar AK, Chan JKC, Grandis JR, Takata T, Slootweg PJ, editors. Lyon: IACR Press; 2017. p. 235 - 6.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.