logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 10 / Refleksjoner rundt NTFs landsmøte

Refleksjoner rundt NTFs landsmøte

Nå har det gått drøye to uker siden NTFs landsmøte 2018 på Lillestrøm, og jeg har gjort meg noen refleksjoner som jeg tenker at det er verdt å dele med dere.

Landsmøtet er NTFs absolutt største og viktigste faglige arrangement. Fagnemnden og sekretariatet legger ned en stor innsats for å lage et innholdsrikt og spennende faglig program av høy kvalitet. Det er vårt mål at NTF skal være tannlegenes ledende leverandør av etterutdanning gjennom hele yrkeskarrieren. Vi etterstreber også at våre kurs skal være bygget på akademisk og evidensbasert kunnskap. Vi må dessuten være innovative og nytenkende og tilby kurs på smalere fagområder og med ny teknologi. Alt dette tar vi hensyn til i planleggingen av landsmøtet. Vi skal rett og slett ha et tilbud for alle.

Deltakelse på landsmøtet gir tannlegene 15 timer i NTFs obligatoriske etterutdanning. Det er viktige timer for å fylle opp etterutdanningskvoten. Men NTFs landsmøte er så mye mer enn det. Det er en unik møteplass, ikke bare for tannleger, men for hele tannhelseteamet. Dette gjenspeiles også i fagprogrammet. Landsmøtet tilbyr en arena hvor faget og profesjonen virkelig står i fokus. Hovedstyret planlegger åpningen, som foruten kulturelle innslag byr på utvalgte foredrag og presidentens åpningstale, som gir alle anledning til å få et innblikk i NTFs arbeid det siste året. Talen fokuserer på viktige saker for oss som stand og belyser den viktige rollen tannleger har i helsetjenesten. De siste to årene har vi i tillegg hatt en stor, felles seanse på fredag morgen, med mål om å samle flest mulig medlemmer til diskusjon om viktige temaer. Hittil har antibiotika/resistensproblematikk og etikk vært på programmet. Dette er sentrale fagpolitiske temaer, og det er fantastisk å se at de engasjerer en stor del av medlemmene. At vi som stand tar debattene om disse temaene, er meget viktig.

Nordental er en skattkiste for teknisk interesserte tannleger. Der får man virkelig innblikk i hele spekteret av odontologien. I tillegg har vi Minitorget hvor deltagerne kan møte ulike offentlige myndigheter og andre aktører. NTF har selvsagt sin egen stand på Nordental, hvor medlemmene kan treffe både tillitsvalgte og ansatte i sekretariatet. Nordental er derfor en viktig sosial arena, hvor hele tannhelseteamet møter leverandører, offentlige myndigheter, NTF og hverandre og utveksler nyttig informasjon.

Landsmøtet tilbyr også et sosialt program. De siste årene har vi imidlertid sett at dette er mer vesentlig når landsmøtene holdes utenfor Oslo. Når landsmøtet er i Oslo, finnes det så mange tilbud i området at mange legger andre planer. Likevel registrerer vi at tannlegene ønsker å treffe hverandre i uformelle omgivelser etter endt landsmøtedag. Vi arbeider derfor videre med å finne gode løsninger som legger til rette for mer uformelt, sosialt samvær på kveldstid.

De andre nordiske landene har liknende arrangementer som oss, men har i flere år hatt ulike utfordringer.

Så hva da med fremtiden til NTFs landsmøte? Vi evaluerer selvfølgelig arrangementet fortløpende og vurderer hvor vi skal gå videre. Faktum er at arrangementet har vokst år for år - og at det er et arrangement vi skal være svært stolte av! Vi samler en uvanlig stor andel av våre medlemmer, i tillegg til de andre yrkesgruppene i tannhelsetjenesten, og vi skaper en unik møteplass for alle i tannhelsebransjen. Det skal vi verne om.

Noen hevder at det blir færre utstillere og en mindre utstilling - men det medfører ikke riktighet. Faktum er at Nordental de siste årene har økt i omfang. NTF har flyttet sin stand inn i messeområdet for å skape en mer helhetlig messe - men det har vi bare plass til fordi vi de to siste årene har valgt ikke å bygge opp den store forelesningssalen i messeområdet. Nettopp derfor har vi flyttet åpningen til hotellet og utvidet programmet med et eget åpningsforedrag for tannpleiere og tannhelsesekretærer.

På grunn av den spesielle situasjonen i år, med uforutsett flytting av landsmøtet fra Trondheim ble vi tvunget til å flytte arrangementet til høstferieuka på Østlandet. Det var derfor naturlig at vi dermed fikk en nedgang i både antall tannleger og det totale deltagerantallet. Likevel ble dette et svært vellykket arrangement - med ca. 1700 påmeldte til fagkonferansen og over 1200 besøkende til Nordental, altså nesten 3000 besøkende på arrangementet som helhet, og utstillere er ikke medregnet. Det er meget gode tall.

Så vi kan med rette være stolte både av standen vår og av arrangementet! Vi er bevisste vårt ansvar for livslang læring og kompetanseheving, vi vil møtes for å utveksle erfaringer og vi er opptatt av å være en del av et større sosialt og faglig fellesskap.

Jeg håper og tror at vi også i fremtiden vil videreføre den stolte tradisjonen som NTFs landsmøte representerer - til beste for oss selv, pasientene og samfunnet.

Tusen takk til alle som gjør dette arrangementet mulig å gjennomføre - og takk til alle dere som deltar år etter år! Vær stolte!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.