logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 10 / Lystgass til barn er OK

Lystgass til barn er OK

FOTO: YAY images.

Bedøvelse med lystgass til barn gir ingen alvorlige bivirkninger for barnet. Lystgass har også kortere restitusjonstid enn andre bedøvelsesformer. Det viser en fullstendig metodevurdering fra Folkehelseinstituttet.

Metodevurderingen er gjort på oppdrag fra Bestillerforum RHF (Nye Metoder). Oppdraget var å vurdere klinisk effekt og sikkerhet for både pasient og behandler, ved bruk av lystgass for bedøvelse av barn ved små og smertefulle sykehusprosedyrer. Forskerne inkluderte flere randomiserte, kontrollerte studier i metodevurderingen.

- Resultatene fra vår analyse viser at lystgass som bedøvelse til barn ikke gir alvorlige bivirkninger ved mindre sykehusprosedyrer, sier seniorforsker og prosjektleder Torunn Tjelle ved Folkehelseinstituttet.

I tillegg er restitusjonstiden ved bruk av lystgass kortere enn ved bruk av andre former for bedøvelse.

- Dette gjør at hele prosedyren tar kortere tid og kan effektivisere sykehusprosedyrer på barn, noe som er bra for både barnet og helsetjenesten, forsetter hun.

Sikkerhet for helsepersonell som blir eksponert for overskuddsgass har lenge vært et spørsmål. Det er gjort mange studier på dette, men ikke på lystgass spesielt. Lystgass er antatt til å ha toksisk (giftig) effekt på reproduksjon i tillegg til risikoen for hodepine, fatigue (utmattelse) og irritabilitet. Dette har i mange tilfeller redusert bruken av lystgass.

- Vår metodevurdering viser at jordmødre og tannlegepersonell som blir utsatt for lystgass ikke hadde økt risiko for spontanabort sammenlignet med dem som ikke blir det. Heller ikke fruktbarheten blir redusert ved innånding av små mengder lystgass, sammenlignet med kontrollgruppen, forklarer Tjelle.

Der man har avdekket negative konsekvenser av lystgass, har helsepersonellet vært utsatt for større mengder gass over lengre tid. Tilliten til disse studiene er lav på grunn av studiedesignene og usikkerheten rundt hvor store mengder lystgass de ble utsatt for.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.