logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 10 / Orofacial smärta. Ett multidisciplinärt omhändertagande

Orofacial smärta. Ett multidisciplinärt omhändertagande

Annika Rosen, redaktør:

Denne boken er skrevet som en antologi, det vil si en samling av kapitler skrevet av forskjellige forfattere under bokens hoved tittel «Orofacial smärta». Hovedhensikten er ifølge redaktøren å gi et samlet bilde av hvor kompleks smerte kan være og derved skape større forståelse for pasientens situasjon. Avslutningsvis presenterer boken å gi støtte og bredere kunnskap til ulike kategorier av personell innen tannhelsetjeneste, den ordinære helsetjeneste samt til studenters grunnutdannelse og spesialistutdannelsen.

Boken består av tilsammen 11 kapitler som spenner svært vid og som er skrevet av svenske fagfolk med bred klinisk kompetanse innenfor sine respektive interesseområder. Kapitlene beskriver multidisiplinær pasientutredning, orofacial atypisk ansiktssmerte, akutt og kronisk postoperativ smerte, smertefysiologi, tannens fysiologi og smerte, kjeveledds- og muskelrelatert orofacial smerte, ansiktssmerter og ulike typer hodepine, farmakologisk behandling av orofacial smerte, rehabilitering ved langvarig smerte, kognitiv adferds- og mestringsterapi og smerterehabilitering ut fra et fysioterapeutisk perspektiv.

I utgangspunktet er det litt av et vågestykke å forsøke og sammenfatte temaet «orofacial smerte» i en liten bok spesielt når det finnes meget god internasjonal litteratur tilgjengelig. Førsteinntrykket er at boken er tung å lese. De forskjellige kapittelforfatterne presenterer sine fag- eller interesseområder innen kronisk smertebehandling mer enn hva disse fagområdene kan spesifikt tilby pasienter med orofaciale kroniske smertetilstander. Av den grunn blir det også mye unødvendig dobbelinformasjon. Noe mer bekymringsfullt er at boken er beskjemmet med en del unøyaktigheter som antyder at den ikke er helt faglig oppdatert. Dette gjelder blant annet innenfor endodontisk smerteteori og klinisk anvendelse av analgetika/antiinflammatorika ved akutte tilstander.

Når en skriver faglitteratur kan det være fornuftig å studere flere enn én originalartikkel og finne eventuelle meta-analyser omkring temaet dersom dette er gjort, før man anbefaler eller forklarer grunnlaget for farmakologisk behandling. En annen ulempe er at figurene i boken ikke er koblet til den aktuelle teksten, men er samlet bakerst i boken.

Boken skal derimot gis ros for at det er det første forsøket på en god presentasjon av kronisk smerte med et fokus på orofacial smerte på et skandinavisk språk. Dette skal redaktøren og medarbeiderne ha seriøs honnør for. Denne typen smerte utgjør i seg selv et betydelig behandlingsproblem for tannlegen i allmenn praksis. Denne boken vil tilføre tannlegen informasjon om hvilke generelle behandlingsmuligheter som finnes på spesialistnivå for pasienter som lider av kronisk smerte. Den mangler kanskje et mer målrettet fokus mot spesifikk orofacial smerte og konkrete behandlingsstrategier med pasientorienterte resultater av behandling rettet mot akkurat denne smertegruppen i vår praksis.

Boken er en grei innføring for ferdigutdannede tannleger som ønsker mer kjennskap til temaet på et skandinavisk språk og som vil orientere seg om temaet i ro og mak med et glass vin om kvelden. Om den er en pedagogisk god og faglig «state of the art» bok for tannleger under utdannelse er mer usikkert. Men boken er en god start og en vil vente i spenning på neste, kanskje mer oppdatert og ikke minst innstrammede utgave.

Gothia Fortbildning AB, 2018, 191 sider, 16 figurer. ISBN 978 - 91 - 7741 - 061 - 4.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.