logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 10 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1918

Rjukan skoletandklinik

I forrige nummer av Tidende kunne vi lese om resultater fra foregående år. Her kommer rapport om resultatet i 1919:

Iaar blev samtlige barn i 1ste klasse 216, med nogenlunde samme gjennemsnitsalder, undersøkt og behandlet. (Behandlingen iaar er foregaat i undervisningstiden og paa skolen. Barna er hentet like fra klassen op til tandlægen, saaledes at ingen har kunnet unddra sig).

Av disse var det 50 som ingen caviteter hadde, derav manglet 6 endnu sine blivende tænder. 10 seksaarsmolarer var saa daarlige at de ikke blev rørt, 3 blev ekstrahert, 26 «rotbehandlet». Der blev indlagt 479 amalgam, 5 synthetic- og 17 isolationsplomber.

Dette gjelder barn som i den tid de har hat sine blivende tænder, ikke har hat adgang til slikkeri, samt levet av grovt, sammalet brød med litet kaffe.

Innsendt av tannlege Jacob Ramm

Februar 1919, 3. hefte

1968

Ulovlig tannlegevirksomhet

Helsedirektoratets Tannlegekontor sier i et brev til N.T.F. at det synes å gjøre seg en almindelig villfarelse gjeldende blant tannleger, nemlig at de skulle ha adgang til i sin praksis å la tannlegestudenter arbeide på pasient. Dette er det etter Lov om tannlegers rettigheter og plikter ikke anledning til, heller ikke om behandlingen skjer under direkte instruksjon og tilsyn av den autoriserte tannlege.

Enhver som utøver tannlegevirksomhet her i landet, må enten være autorisert som tannlege efter norsk embedseksamen, eller ha fått spesiell tillatelse av Kongen. Hittil har slik tillatelse bare vært gitt personer med full tannlegeeksamen fra et annet land.

September 1968, hefte 7

2008

Fruktbart nordisk samarbeid

Det begynte som et felles skandinavisk redaksjonsmøte høsten 1993. Fra 1994 var også finnene med. Hvert år siden 1995 har de fire nordiske tidsskriftene startet året med å presentere leserne for ett eller to faglige temahefter med artikler skrevet av fagpersoner fra alle de fire landene. Med ett unntak har temaheftene dreid seg om en oppdatering av et odontologisk fagområde. Det startet med endodonti, fortsatte med radiologi, og så kom på rad og rekke: kariologi, pedodonti og dentale materialer - bivirkninger og miljø.

September 2008, nr. 11

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.