logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 8 / Ny begjæring om gjenopptakelse

Ny begjæring om gjenopptakelse

Foto: kristin aksnes, 2015.

27. juni sendte advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen inn en ny begjæring om gjenopptakelse av Torgersen-saken.

Tannbittbeviset var sentralt da Torgersen ble dømt for drap i 1958. I den nye begjæringen er dette beviset det som behandles grundigst.

Et sentralt forhold i begjæringen er videre å påvise at tidligere leder av Gjenopptakelseskommisjonen, Helen Sæthers, avslag på begjæring om gjenopptakelse av 31.08.15 er ugyldig.

Gjenopptakelseskommisjonens leder siden april 2017, Siv Hallgren, har i brev til Oslo statsadvokatembeter bedt om å få oversendt samtlige straffesaksdokumenter i saken, inkludert dokumenter fra tidligere gjenåpningssaker.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.