logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 8 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1917

Ikke alltid bedre før

«I vor tid er der i en mængde byer sak om skadeserstatning mot tandlæger for feilagtig behandling av rotkanaler. Dette er naturligvis fremkaldt ved den agitation som i vor tid har foregaat i den medicinske og dentale profession med hensyn til de organiske virkninger av feilagtig fyldte rotkanaler. Disse saksanlæg er ogsaa øket paa basis av de forskjellige metoder, som er hævdet for fylding av rotkanaler. Disse metoder er blit grusomt kritisert av professionens egne medlemmer, og mange har været tilbøielige til at kritisere enhver anden end deres egen yndlingsmetode. Mange mænd i den dentale profession har ubevisst og uklokt gjort bemerkninger med hensyn til de metoder som har været anvendt av andre operatører, med det resultat at patienter har bragt disse bemerkninger til en sakfører, som straks har anlagt sak om skadeserstatning. ()»

Fra Tidende, september 1917

1967

Gamvik og Berlevåg fortsatt uten tannlege

« I Tidendes junihefte ble det gjort kjent at distriktstannlegestillingene i Mehamn og Berlevåg på tross av beordringsadgangen er blitt stående ubesatt i ett år og at Helsedirektoratet derfor er interessert i tannleger som kan ta engasjementer, av kortere eller lenger varighet, i disse distrikter. ()

I Berlevåg er det klinikk på skolen og enebolig for tannlegen. Stedet har hurtigruteanløp og veiforbindelse med riksveinettet i sommerhalvåret.

I forrige nummer henstilte vi redaksjonelt til de tannleger som ønsker å skifte stilling å tenke over om et engasjement i en av disse stillinger skulle være noe for dem.

Vi pekte også på den betydning den ville ha for tannlegestanden om kan vise at hjelp kan skaffes til utkantstrøkene også uten beordring.»

Fra Tidende, september 1967

2007

Gratulerer Tromsø, Troms og Nord-Norge!

« En av de største utfordringene nå er å medvirke til spredning av tannleger. Med nytt odontologibygg i Tromsø er vi forhåpentligvis et godt stykke videre. Det kan ved en slik anledning være fristende å lene seg litt tilbake og tenke at nå blir alt så mye bedre. Våre beregninger viser at det på litt sikt kan bli balanse i tannlegemarkedet og at full kapasitetsutnyttelse i Norge, sammen med et betydelig antall norske tannlegestudenter fra utlandet, vil være tilstrekkelig til å møte behovene for tannpleie i årene frem mot 2030. Nå gjelder det å bygge opp en klinikkstruktur som legger til rette for at de unge tannlegene skal finne det faglig og økonomisk interessant å arbeidet også utenfor de store byene.»

Utdrag fra spalten Presidenten har ordet v/Gunnar Lyngstad.

Fra Tidende, september 2007

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.