logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 8 / Spør advokaten: Meldeplikt til Datatilsynet?

Spør advokaten: Meldeplikt til Datatilsynet?

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Jeg har akkurat startet virksomhet som tannlege og gått til innkjøp av elektronisk journalsystem. Skal jeg melde fra til Datatilsynet om dette?

Svar: Tidligere måtte helsepersonell melde fra til Datatilsynet om behandling av pasientopplysninger. Fra og med 1. januar 2017 ble dette endret. Nå gjelder ikke meldeplikten lenger.

På flere av Datatilsynets nettsider kan det fremstå som at det fortsatt foreligger en meldeplikt. Men på denne siden https://www.datatilsynet.no/aktuelt/2016/personopplysningsforskriften-endres/ sies det at Datatilsynet jobber med å oppdatere sine nettveiledninger og at det som står på denne siden er førende om meldeplikt.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.