logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 5 / Etiology-Based Dental and Craniofacial Diagnostics

Etiology-Based Dental and Craniofacial Diagnostics

Inger Kjær:

Denne rikt illustrerte og klinisk rettede boka om diagnostikk og behandling av kraniofasiale og dentale avvik bør være obligatorisk i spesialistutdanningene og finnes som oppslagsverk på alle tannlegekontor.

Det unike med denne boka er at den er skrevet for klinikeren. Den er viktig spesielt for alle som behandler barn og ungdom i utvikling og vekst. Boka beskriver hvordan kunnskap om embryologi og føtal patologi kan benyttes til diagnostikk og korrekt behandling av en rekke dentale og kraniofasiale tilstander. I de seks første kapitlene gjennomgås normal utvikling av dentale og kraniofasiale strukturer for å gi leseren tilstrekkelig biologisk bakgrunn til å forstå og diagnostisere anormal utvikling. Gjennomgangen er basert på forfatterens dype innsikt i embryonal utvikling.

I kapittel 7 utdypes begrepet «etiologi basert diagnostikk» og dets betydning for hvilken behandling som bør velges. Metoder og klassifikasjon av anormal utvikling blir definert og forfatteren angir at fokus er på avvik som fører til anormal form og/eller struktur av et organ eller deler av organet. Hun bemerker at det er viktig å vektlegge genetikk og arv der dette er mulig. Det kan være en svakhet ved boka at genetisk bakgrunn ikke vektlegges mer.

I de følgende kapitlene fokuseres det på etiologien bak en rekke avvik som klinikere nærmest daglig kan bli stilt overfor som avvik i antall og morfologi av tenner, tannerupsjon, krone- og rotresorpsjon, kraniofasiale malformasjoner, morfologiske defekter i organ (disrupsjon) og dysplasier. Hvert kapittel konkluderes med hovedbudskap, kliniske implikasjoner og anbefalinger.

Professor Inger Kjær har en unik bakgrunn. Hun har doktorgrader både i odontologi og medisin og har hatt stillinger ved Københavns universitet i 29 år. Hun er spesialist i kjeveortopedi og har arbeidet utenfor Københavns universitetet i lederposisjoner i fagområdene pedodonti og kjeveortopedi i 11 år. Hun har en omfattende forsknings- og undervisningsbakgrunn og har gjennom hele sitt virke hatt god kontakt med praktiserende tannleger som flittig har bidratt med i overkant av 2 900 kasus. På denne bakgrunnen kunne en så omfattende bok bli realisert.

Boka anbefales sterkt til praktiserende spesialister og i spesialistutdanningene. Den vil også være et nyttig oppslagsverk for tannleger, tannpleiere og tannlegestudenter for å forstå sammenhengen mellom normal og anormal utvikling. Boka vil også være nyttig for andre medisinske profesjoner som behandler pasienter med dentale og kraniofasiale avvik.

Oxford, Wiley Blackwell; 2016. 244s, 477 illustrasjoner. ISBN: 978-1-118-91212-6

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.