logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2015 / 7 / Orthodontic set up

Orthodontic set up

Fra gipsmodeller til digital planlegging av tannstillingen Scuzzo G, Takemoto K and Lombardo, L, editors:

Boken er en lærebok som er rikholdig illustrert og gir en detaljert gjennomgang av hvordan perfekt okklusjon settes kan settes opp. Den gir også eksempel på behandlinger.

Forfatterne av boka henvender seg til kjeveortopeder som benytter lingval reguleringsapparatur og spesialistutdanninger som underviser i lingvalteknikken. Apparatur på lingvalsiden av tennene eller regulering med plater som «Invisalign», krever andre metoder for planlegging og braket plassering enn tradisjonell behandling med bukkal apparatur. Boka er inndelt i seks kapittel og begynner med et historisk tilbakeblikk over hvordan den første «positioner» ble framstilt for mer enn 60 år siden. I laboratoriet ble tennene løsnet fra gipsmodellen og det ble laget en ny modell der tennene ble satt opp i perfekt okklusjon. På denne modellen ble det laget en plate i gummimateriale (positioner), som pasienten benyttet for å perfeksjonere tannstillingen.

Senere er teknikken med å lage «set up» av okklusjonen videreutviklet først manuelt i laboratoriet og senere digitalt basert på skanning av avtrykk eller skanning direkte i munnen. Ved hjelp av dataprogram kan ulike behandlingsalternativ prøves ut gjennom å simulere behandlingen stepp for stepp. Når ønsket behandlingsalternativ er valgt og «set up» av okklusjonen er framstilt, kan posisjon av brackets bestemmes og buene som behøves i underveis i behandlingen formes i laboratoriet. Bracket plasseringen overføres til en individuelt tilpasset skinne. Når kjeveortopeden mottar denne fra laboratoriet, kan apparaturen påsettes ved hjelp av indirekte limeteknikk.

Lingval apparatur er velegnet for pasienter med mindre tannstillingsfeil, tilnærmet nøytral okklusjon og fullt frembrutte tenner. Begrensningene med metoden er flere. Man behandler kun tannstillingen. Metoden egner seg derfor dårlig ved større skeletale- og dentoalveolære avvik. Det er laboratoriet som hovedsakelig styrer planlegging og framstiller apparatur. Kjeveortopeden som utfører behandlingen har liten mulighet til å gjøre forandringer underveis dersom dette er nødvendig. Metoden krever godt samarbeid med pasienten og er sårbar ved løsning av apparatur og lignende problem.

Milan: Quintessenza Edizioni; 2014. 120 sider, 234 illustrasjoner og tabeller. ISBN: 978 - 0 - 86715 - 496 - 2

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.