logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2015 / 3 / Aktuel nordisk odontologi 2015

Aktuel nordisk odontologi 2015

Palle Holmstrup, redaktør:

Årets utgave av aktuell nordisk odontologi er den 40. i rekken, og jubileumsutgaven er til forveksling lik sine forgjengere designmessig. Boken ligger fortsatt godt i hånden, har 240 sider og er lett å lese.

Denne utgaven inneholder 14 artikler med et vidt spenn av emner. En av artiklene vektlegger balansen mellom faktaorientering og budskapsformidling som er to forskjellige ting. Tre forskjellige artikler tar for seg alvorlige tilstander utgått fra tenner, som bittskader, alvorlige infeksjoner og andre odontogene diagnoser. Vi finner fem artikler med rent kliniske problemstillinger, to artikler om redde og ubemidlede pasienter og deres situasjon, en artikkel om antibakteriell bruk i dentale materialer, en om erfarings- og kunnskapshull i tannhelsetjenesten, og en om ergonomi.

Samtlige artikler gir interessante bidrag til forståelse av ulike elementer innen norsk/ nordisk odontologi. Spesielt kan trekkes fram artikkelen om periimplantitt som representerer et relativt nytt område for mange tannleger, samt evigaktuelle restorative behandlinger av posteriore tenner - og akuttbehandling av traumer. For den systematisk orienterte leser er artikkelen om kunnskapshull tankevekkende, og likeledes det grunnleggende faktum at måten man kommuniserer fakta på er langt viktigere enn faktainnholdet. Grunnlaget for mange pasientklager kunne bli borte hvis denne erkjennelsen ble en integrert del av all klinisk virksomhet.

Boken har tydelige illustrasjoner og dansk og svensk tekst er holdt på et godt tilgjengelig nivå. Norske bidragsytere er Cecilie Gjerde, Inger Sofie Dragland, Hilde Molvig Kopperud, Anne-Lise Maseng Aas, Tove Wigen, Anne B. Skaare, Torgils Lægreid, Harald Gjengedal, Bjørn Einar Dahl, John E. Tibballs og Odd Carsten Koldsland. Ivar Espelid har sittet i redaksjonen.

Boken anbefales.

København: Munksgaard; 2015. ISBN: 9788762814363

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.