logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2015 / 2 / Protetik i det försvagade bettet

Protetik i det försvagade bettet

En resa i Henry Beyrons fotspår
Annika Trobjörner och Bo Fransson:

Boken kom ut första gången i 2008. Nu har boken omarbetats och utökats. Denna utgåvan har 400 bilder mot tidigare ca. 250 och sidantalet har ökad i motsvarande grad. Nytt är också at boken nu även finns i en engelsk utg¨va, «Prosthetic Treatment in the Compromised Dentition».

Hur rehabiliteras de djupa betten på bästa sätt? Hur kan bettets krafter styras så att rötter, cementlås och konstruktioner håller så länge som möjligt? Hur «sönderborrat» kan ett bett vara för att man ändå skall våga sig på att göra tandstödd protetik?

Svaren på dessa frågor får man inte i vetenskapliga studier. Vi får i stället förlita oss på fallpresentationer och på den beprövade erfarenheten. Protetik i det försvagade bettet visar i text och cirka 400 färgbilder direkt tillämpbara strategier för en säkrare protetik. Boken visar också hur man med bettvård kan skapa en stabil och harmonisk funktion så att den komplicerade och riskfyllda protetiken förhoppningsvis aldrig behöver utföras. Konceptet har lika stor giltighet för tandstödd som för implantatstödd protetik och gäller även för avtagbara proteser. För även om material och tekniker varierar, så arbetar tuggapparaten ändå enligt samma principer.

En av författarnas stora inspirationskällor genom åren har varit 1: e hovtandläkare och odont dr Henry Beyron. Hans insiktsfulla principer kommer läsarna till del i ett återpublicerat lärobokskapitel i slutet av boken.

Boken vänder sig till allmäntandläkare såväl som till specialister, till tandtekniker och tandläkarstuderande med förhoppningen att läsaren får en nöjsam läsning, en stabil protetisk plattform att stå på och en stor arbetsglädje med fokus på ett mycket spännande område inom odontologin.

Mölndal: Eget forlag; 2014. ISBN: 978 - 91 - 637 - 6352 - 6.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.