logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 5 / Motiverande samtal: Kort innføring i samtalemetode

Motiverande samtal: Kort innføring i samtalemetode

Praktisk handbok för tandvården.

Forfatterne av denne boken er henholdsvis psykolog og tannlege, dr.odont. Boken gir en kort innføring i Motiverende Samtale (også kalt Motivational Interviewing-MI). Første opplaget av boken kom ut i 2010 og dette er en omarbeidet utgave inndelt i 14 kapitler som er tilpasset den delvis nye pedagogiske måten å beskrive MI på.

Boken er rettet mot hele tannhelseteamet og de økte forventningene om å klare å motivere pasientene til å endre sine tannhelsevaner. Tannhelsetjenesten har lang tradisjon når det gjelder forebyggende arbeid, og alle har erfaringer om at resultatet av dette arbeidet avhenger av hvordan pasientene tar til seg og klarer å anvende informasjonen som gis. Formålet med boken er å formidle en samtalemetode som skal hjelpe behandler med å skape økt motivasjon og pasientaktivitet- og på sikt bedre tannhelse. MI få innsikt i hvordan de selv kan ta ansvar for egen tannhelse. MI er en samtalemetode som hjelper behandler med å få til en positiv allianse med pasienten.

Bokens kapittel 1 og 2 gir en kort beskrivelse av hva MI er og hvordan samtalen foregår. Kort fortalt innebærer MI bruk av motiverende strategier for å starte eller påskynde en endringsprosess hos pasienten. Pasienten skal gjennom Motiverende Samtale få innsikt i hvordan de selv kan ta ansvar for egen tannhelse. Etablering av en god allianse mellom behandler og pasient er grunnleggende for å få dette til. MI er en samtalemetode som også hjelper behandler til å kunne etablere en positiv allianse.

MI er delt inn i forskjellige stadier. Disse beskrives i kapitlene 3 - 11, der de også er etterfulgt av konkrete eksempler som gjør det lett å følge med.

Kapittel 12 beskriver den viktige oppfølgingen av pasienten, også her ved hjelp av eksempler. Kapittel 13 gir en oppskrift på hvordan en skal komme i gang med MI og tips til kurs og kvalitetssikring. Boken avsluttes med et siste kapittel med informasjonslenker både for behandler og pasient, samt en undersøkelsesprotokoll som kan lastes ned fra forlaget Gothias hjemmeside www.gothiaforlag.se. Her ligger også en powerpointpresentasjon som bygger på boken til bruk i opplæring.

Boken er lettlest og strukturert, og gir en kort og forståelig innføring i hva MI samtalen er. Eksemplene er med og gir en grei synliggjøring. Boken anbefales for alle som jobber med forebyggende tannhelsearbeid.

Stockholm: Gothia forlag; 2013. 64 sider. ISBN 978 - 7205 - 907 - 8

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.