logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 5 / Evidence-Based Clinical Orthodontics

Evidence-Based Clinical Orthodontics

Denne boka er en gullgruve for dem som vil holde seg oppdatert i forskningsbasert kjeveortopedisk diagnostikk og behandling.

Evidence-based behandling har blitt et slagord innen all moderne medisin og odontologi. Så også innen kjeveortopedien. Mye av den gode forskningen blir imidlertid ignorert fordi markedskrefter med kun profittmotiver dikterer hva slags behandlingsfilosofi, apparater og biomekanikk vi skal bruke. Standardiserte behandlingsprinsipper uten forankring i biologien, og som kan utføres raskt og effektivt av hjelpepersonell, markedføres på spektakulær måte med selekterte case-reports av pratmakere («in my hands») med kun en ferniss av evidence. Gitt at evolusjonsforskerne har rett i at mennesket ikke er evolvert til å forstå statistikk, men gjennom tusener av år har trukket konklusjoner ut fra enkeltobservasjoner, ligger veien åpen for «survival of the fittest» innen markedsføring.

Foreliggende bok hilses derfor velkommen for på en forbilledlig måte ikke bare å presentere og diskutere evidens for relevante kliniske emner, men også å ta opp uenigheter i kjeveortopedien. Boken gir dessuten god innsikt i hvordan man skal vurdere litteraturen med tanke på «quality evidence».

Målgruppen er alle som er involvert i diagnostikk og behandling av malokklusjoner, også i et interdisiplinært perspektiv. Spesialistkandidater vil ha stor nytte av boken, likeledes de som ønsker å imponere kolleger eller kursgivere med overraskende spørsmål og kommentarer.

Boken er delt inn i 13 kapitler der det første kapitlet diskuterer hva som menes med evidensbasert klinisk praksis. Så følger kapitler om tidlig diagnostikk og behandling, bonding, bruk av kjeveortopediske buer, Cl II og CL III behandling, asymmetrier, bruk av forankringsskruer, diagnostikk og behandling av impakterte hjørnetenner, rotresorpsjonsproblematikken, TMD, retensjon og stabilitet og et futuristisk kapitel om hvordan man muligens kan speede opp tannforflytning. Dessuten er det en egen memoriam-omtale av en av forfatterne som tragisk nok falt ned fra Karlsbroen i Praha og døde under en kjeveortopedisk (!) kongress.

Kapitlet om tidlig behandling diskuterer litteraturen omkring det kontroversielle emnet to-fase behandling med innledende bruk av funksjonsapparatur eller fast apparatur. I Norge flyter vanligvis de to fasene over i hverandre, mens i andre land kan fase én starte svært tidlig. Svært tidlig behandling av skeletale avvik har vist seg lite stabile, og dette influerer nok på konklusjonene, særlig i amerikansk litteratur. Men de konkluderer med at kanskje 10 - 20 prosent av pasientene kan ha nytte av et slikt opplegg selv om vanskeligheten består i å identifisere de rette pasientene.

Kapitlet om diagnostikk av impakterte hjørnetenner fremhever nyere forskning som viser at interseptiv behandling med tidlig ekstraksjon av melkehjørnetennene i kombinasjon med headgear/RME eller TPB løser problemet i opptil 80 prosent av tilfellene. Dette er nye studier som alle bør merke seg.

Kapitlet om ekstraksjons- eller nonex-behandling av Cl II malokklusjoner diskuterer egentlig hvilken type apparatur som er mest effektiv når avgjørelsen er tatt. Her diskuteres altså ikke indikasjonene for ex/non-ex.

Boken er på vel 200 sider og er lettlest med delikate bilder og figurer. Etter hvert kapitel er det en oppsummering av det viktigste (summary points) og supplerende referanselister.

Dette er en bok man blir glad over å ha lest.

London: Quintessence books: 2012. 220 sider, 590 illustrasjoner. ISBN 978 - 0 - 86715 - 564 - 8.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.