logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 4 / Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kursgivere

Sykehustannlege Kjell Størksen, Haukeland universitetssykehus

Førsteamanuensis, oralkirurg Sigbjørn Løes, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen

Førsteamanuensis, oralprotetiker Harald Gjengedal, Universitetet i Bergen

Forelesere fra fagmiljøene i Bergen og Oslo

Representanter for HELFO og leverandører

Målgruppe

Allmennpraktiserende tannleger

Kursplan

Fire samlinger á to dager over fire måneder

  • Forelesninger i protetikk, kirurgi og periodonti

  • Kliniske demonstrasjoner på storskjerm

  • Modellanalyse og kasuspresentasjoner

  • Gruppeoppgaver og klinisk virksomhet

  • Avsluttende test

Kurssted

Haukeland universitetssykehus, Bergen

Tid

5. - 6. september 2014

3. - 4. oktober 2014

7. - 8. november 2014

5. - 6. desember 2014

Kursavgift

Kr 26 500

Antall

Maksimalt antall deltakere er 30

Kurset teller

Kurset teller 80 timer i NTFs etterutdanningssystem

Søknadsfrist

28. april 2014

Påmelding

Søknadsskjema er lagt ut på NTFs nettside, www.tannlegeforeningen.no, under kurs og utdanning, implantatprotetikk, nyttig. Skjemaet sendes til NTF v/Ann Kristin Engh Solem, eller på e-post: ann.kristin.solem@tannlegeforeningen.no

Deltakerne må ha gjort avtale med en pasient for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles før kurset godkjennes.

Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli fulgt:

- Arbeidssted i geografisk område med få operatører

- Allmennpraktiker foran spesialist

- Allmennpraksis i 6 år eller mer blir tillagt vekt

Nærmere informasjon

Ta kontakt med Aril Jul Nilsen tlf. 22 54 74 09.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.