logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 4 / Oralpatologi - Biopsitjenesten i Oslo - En orientering

Oralpatologi - Biopsitjenesten i Oslo - En orientering

Etter et beklagelig opphold med biopsitjenesten hos Laboratorium for patologi har vi nå fått til en avtale med Avdeling for patologi på Rikshospitalet. Dette er en nyordning og tannleger kan nå sende sine biopsiprøver til Rikshospitalet hvor biopsiene vil bli teknisk fremstilt til mikroskopiske snitt. Snittene og remisser går til oss, Tine Søland og Tore Solheim for beskrivelse. Vi vil samarbeide med hode-hals patologene på Rikshospitalet og preparater kan tidvis bli beskrevet av dem. Dette vil sikre både oss og dere en kontinuerlig service også ved sykdom, ferier og annet fravær. Samarbeidet sikrer oss at vi kan konsultere vanskelig prøver, f eks sjeldne svulster.

En stor fordel ved samarbeidet med Rikshospitalet er at man kan sende inn biopsier fra hele landet. Rikshospitalet får inn penger for biopsiene uansett hvor de kommer fra, og de har således ikke noe problem med avtaler med Helseregioner slik Laboratorium for patologi hadde.

Innsendelse

Innsendelsesadresse er: Avdeling for patologi, Rikshospitalet, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Innsendelse av prøver kan skje på glass og med remisser som dere har fra Laboratorium for patologi. Når disse er oppbrukt kan dere rekvirere nye fra Rikshospitalet.

Remisse

Du finner også remissen ved å gå inn på www.oslo-universitetssykehus.no. Gå inn på fag og laboratorietjenester. Her finner du til venstre rekvisisjoner. Trykk på den. Da kommer alle rekvisisjoner fram. Under avdeling for patologi finner du histologi. Trykk på den og du har remissen.

Merk remissen tydelig med betegnelsen ORALPATOLOGI

Fødselsnummer: Det er nødvendig med fullt fødselsnummer (11 siffer) på remissen. Det er også viktig at prøveglasset merkes med pasientens navn og førdselsnummer.

Innsenders navn og adresse: Pass på at du skriver ditt navn og adresse slik at prøvesvar kan sendes i retur til deg.

Svartid

Avdeling for patologi ved Rikshospitalet er overarbeidet med biopsier i forhold til sin kapasitet. Som nevnt over kan det derfor ta noe tid før du får svar. Det gjør vanligvis lite. Dersom du av viktige grunner ønsker svar så raskt som mulig, kan du merke remissen med Cito.

Rekvisisjon av glass og forsendelsesforpakning kan skje via telefon eller helst via e-post. E-postadresse: chenr@ous-hf.no eller telefon: 23 07 14 18 (besvares av en laboratorieassistent).

Tilbakemelding

Dette er en nyordning som vi håper skal fungere. Vi har fra 01.02.14 besvart biopsier fra Klinikk for oral kirurgi og oral medisin fra Det odontologiske fakultet i Oslo samt fra enkelte oralkirurger. Vi håper dette er starten på noe som kan være til stor nytte i fremtiden, både for oss og for Avdeling for patologi ved Rikshospitalet. Vi er derfor spesielt interessert i hvordan dere synes dette fungerer og vil gjerne ha tilbakemeldinger på det så snart som mulig.

Melding kan sendes undertegnede på e-post: solheim@odont.uio.no eller telefonnr. 41 44 73 36.

Tore Solheim

Med vennlig hilsen

Tine Søland
Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.