logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 4 / Legelisten.no trenger tilsyn

Legelisten.no trenger tilsyn

Legelisten.no, ved Lars Haakon Søraas forklarer sin virksomhet. Det forstår jeg at han vil, og hensikten med virksomheten er sikkert god fra hans side. Det betviler jeg ikke.

Det problematiske med Legelisten.no, slik jeg ser det, er at de presenterer seg som om de utfører et slags samfunnsoppdrag eller er en del av virkemiddelapparatet. Det oppdraget har de ikke fått, det har de tatt, og jeg skulle gjerne sett at noen førte tilsyn med det. Det gjør ikke Datatilsynet, slik jeg har forstått det. De applauderer heller virksomheten. Det forundrer meg. Det er Datatilsynet jeg først og fremst er på jakt etter, ikke Legelisten.no. Jeg skal likevel kommentere noe i innlegget fra Legelisten.no som er adressert til meg.

Legelisten.no vet at de ikke har peiling på medisin og odontologi og sier det samme om pasientene, som er de som bidrar med informasjon i dette systemet. Dermed er det kommunikasjonen mellom tannlege og pasient en får vite noe om, sier Søraas, i tillegg til tannlegens prisnivå og tilgjengelighet. Dette er intensjonen til Legelisten.no. Observasjonen er likevel at det ikke er slik at pasientene retter seg etter dette - de uttaler seg om alt mellom himmel og jord.

Likevel, bare for å ta det med kommunikasjon. Kommunikasjon er en prosess mellom minst to parter. Partene påvirkes av hverandre. Satt på spissen: Pasienten kan være en dritt fra ende til annen, og tannlegen blir deretter. Eller omvendt. Sånn er livet, og så går vi derfra og har hatt en dårlig opplevelse. Det problematiske er imidlertid at en av partene, tannlegen, kan få passet sitt påskrevet i all offentlighet, av en person som har anledning til å være anonym.

Dette kan ramme tannlegen i alvorlig grad. Vi snakker om næringsvirksomhet, noe jeg for øvrig ikke har det minste imot. En skal bare drive med ordentlige ting, synes jeg, og ikke opphøye seg til folkeopplyser og drive med sammenstillinger av brokker av informasjon gitt på tilfeldig grunnlag av anonyme personer, som kanskje er i harnisk - eller i eufori, etter et koselig opphold på klinikken hos en tannlege der kjemien stemte totalt. Dette er ikke interessant informasjon for meg.

En annen problematisk side ved anonymitet og Legelisten.no er at det er fritt frem for en tannlege som ønsker å konkurrere på en ufin måte å legge ut hva som helst om en kollega. På toppen kommer denne ideen om å publisere alle mulige gamle og nye reaksjoner fra Helsetilsynet. Dette er informasjon den som er interessert kan hente hos Helsetilsynet. Vi trenger ikke hjelp fra Legelisten.no for å finne ut om tannlegen har hatt noe med Helsetilsynet å gjøre. Denne informasjonen bør ikke blandes inn i den andre suppa, og da mener jeg de anonyme hurraropene eller mishagsytringene som kanskje kommer fra pasienter, som Legelisten.no driver med.

Poenget er at jeg vil at Datatilsynet skal se på Legelisten.no sin virksomhet i sin helhet. Dette er mye viktigere enn at Legelisten.no på en tankeløs måte, slik jeg ser det, skal bringe videre gamle ting fra Helsetilsynet, sammen med den andre tvilsomme virksomheten de holder på med.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.