logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 4 / Eldretannpleien på rett vei i vest

Eldretannpleien på rett vei i vest

Universitetet i Bergen var tidlig ute med å etablere egen fagseksjon for gerodontologi. Det var lurt.

Sentrale personer ved gerodontologiklinikken hos Tannhelsetenesta i Hordaland. Fra høyre: Bodil Heggø, Martha Sørensen (klinikkleder), Gunhild Vesterhus Strand (professor i gerodontologi ved UiB) og Marit Moland. Helt til venstre en takmontert løft for bevegelseshemmede pasienter.

Mange vil hevde at eldretannpleien har hatt trange kår. Fagfeltet har vært preget av små ressurser og lite nytenkning. Nå tar vestlendingene ansvar. Universitetet i Bergen var fremsynte da de for 15 år siden - som et av de første universiteter i Europa - opprettet en fagseksjon med egen klinikk og professorat for geriatrisk tannpleie. I disse dager flytter den gerodontologiske klinikken inn i nye, toppmoderne lokaler hos Tannhelsetenesta i Hordaland.

Klinikken er resultatet av et fruktbart samarbeid mellom Tannhelsetenesta og Universitetet i Bergen vedrørende gruppe C-pasienter (syke, eldre i institusjon eller med hjemmesykepleie). Fylkeskommunen har etablert en stor, offentlig klinikk i nær tilknytning til det nye odontologibygget og i denne har fylkestannlegen tilrettelagt for en egen gerodontologiklinikk

med helt moderne fasiliteter. Dette innebærer flere behandlingsrom med løfteanordninger, tilrettelagte uniter for bevegelseshemmede og rikelig med plass for rullestol. To tannleger er tilsatt for å behandle gerodontologiske pasienter og samtidig gi tannpleier- og tannlegestudenter klinisk undervisning og trening i fagfeltet. Både Universitetet i Bergen og

Tannhelsetjenesten ser nytten i et slikt fremtidsrettet tannhelsetilbud.

Klinikken skal være et arnested for forskningsbasert behandling og samtidig fungere som et kompetansesenter. Professoren i gerodontologi er tilknyttet i 20 prosent stilling. I den grad det er mulig vil man konsentrere virksomheten omkring forebyggelse. Det er ingen vei utenom.

Smerter, plager og komplikasjoner fra ruinerte tannsett vil ellers kunne medføre dårlig livskvalitet. Dessuten vil behandlingskostnadene kunne bli formidable og medføre utfordringer når det gjelder kvalifisert personell. Bergensbasert forskning har vist at eldre i dag får mer karies enn norske barn - derfor har gerodontologiklinikken følgende motto: Grip ondet før det kommer i roten!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.