logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 4 / Utenlandsstudenter tas inn i Oslo

Utenlandsstudenter tas inn i Oslo

Det odontologiske fakultet i Oslo skal begynne å ta inn norske tannlegestudenter fra utenlandske studiesteder. Det nye inntaket gjøres til femte semester og kommer som følge av stort frafall underveis blant odontologistudentene i Oslo.

Flere odontologistudenter går over til medisinstudiet. Derfor begynner vi med direkte opptak til femte semester, sier Leif Erling Jensen.

Det odontologiske fakultet ved Universitet i Oslo (UiO) skal utdanne 65 tannleger hvert år. Det er måltallet, gitt av Kunnskapsdepartementet, forklarer Leif Erling Jensen, assisterende fakultetsdirektør, og for tiden fungerende seksjonssjef for studier.

Odontologi og medisin

Gjennom de tre og et halvt første semestrene av odontologiutdanningen har studentene samme undervisning som medisinstudentene.

- Fakultetet har frafall av studenter fra odontologi til medisin underveis i fellessemestrene. Et frafall av studenter vil nødvendigvis ha økonomiske konsekvenser for fakultetet grunnet lavere studiepoengproduksjon, og fakultetet vil ha problemer med å oppfylle måltallet gitt av Kunnskapsdepartementet, skriver Det odontologiske fakultet i sin begrunnelse for den nye ordningen.

Endelig vedtak ble gjort av rektor ved Universitetet i Oslo.

- Det ligger klart innenfor samfunnsoppdraget - utdanning av 65 tannleger årlig - at disse kostbare studieplassene til enhver tid er fylt opp, understreker Jensen.

Universitet i Oslo får tilskudd fra staten for antall studiepoeng studentene tar i løpet av ett år. Når fakultetet ikke greier å fylle alle de 65 studieplassene, resulterer dette i et lavere antall studiepoeng. Konsekvensen er mindre statlig støtte og dermed dårligere økonomi for fakultetet.

Klinisk trening

Den nye ordningen, med direkte inntak, gjelder ved opptak fra og med femte semester av tannlegeutdanningen, det vil si ved starten av tredje studieår.

I femte semester begynner studentene med de odontologiske fagene og den kliniske ferdighetstreningen.

- Vi håper at norske tannlegestudenter ved studiesteder i utlandet vil søke om direkte opptak til femte semester ved Det odontologiske fakultet i Oslo, understreker Leif Erling Jensen.

Fakultetet forventer mange søkere fra norske tannlegestudenter ved de internasjonale tannlegeutdanningene i Polen, Tsjekkia og Ungarn, hvor det er blitt store norsk miljøer. Mange norske ungdommer utdanner seg også til tannlege i blant annet Sverige og Danmark.

Direkte opptak til femte semester er et tilbud til kun norske studenter i utlandet, ikke utlendinger.

All undervisning foregår på norsk ved Det odontologiske fakultet i Oslo. Unntaket er åttende semester, hvor undervisningen er på engelsk, fordi det er et utvekslingssemester.

Fakultetet håper å fylle opp alle studieplassene til femte semester for høsten 2014.

Det Odontologiske fakultetet i Oslo er et attraktivt studiested. Antall søkere til første semester hvert år er svært høyt. Ved opptak til første semester i fjor mottok fakultetet over ett tusen søknader til de 65 plassene.

Søknaden

Søknadsfristen er satt til 15. april i år. For å søke går man inn på SøknadsWeb på www.uio.no eller www.odont.uio.no. All dokumentasjon må søkerne laste opp i SøknadsWeben, med vitnemål fra videregående skole, karakterutskrift fra ekstern institusjon, samt fyldig dokumentasjon på innholdet og oppbygningen av det studiet det søkes på grunnlag av.

Opptakskrav

Opptakskrav er minimum karakter C i gjennomsnitt fra de fire første semestrene i utlandet. I tillegg kommer generell studiekompetanse i tillegg til realfag tilsvarende kravene til studenter som begynner på første semester og høyere utdanning tilsvarende de fire første semestrene av odontologistudiet ved UiO.

Søkere som kommer fra utenlandske studieinstitusjoner har fått en utdanning som ikke nødvendigvis er nøyaktig den samme som utdanningen ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

Søkerne rangeres på bakgrunn av et vektet gjennomsnitt av emnene som vurderes som tilsvarende de fire første semestrene av odontologistudiet ved Universitetet i Oslo. En egen opptakskomité vurderer søknadene.

Frafallet

Frafall underveis i tannlegeutdanningen ved Det odontologisk fakultet i Oslo er ikke noe nytt. Slik har det vært i mange år.

- Mellom fem og ti studenter slutter hvert år de to første årene. De fleste av disse fortsetter på medisinstudiet, noen slutter av andre årsaker, understreker Jensen.

Når noen bruker odontologistudiets to første år som et springbrett til medisinstudiet, kan dette skyldes at det fortsatt er noe høyere krav til å komme inn på medisinstudiet enn på odontologistudiet.

- Vi har ikke innført nye regler for å hindre dette frafallet underveis, men vi oppfordrer og oppmuntrer hele tiden studentene til å fortsette på tannlegestudiet. I tillegg jobber vi målrettet med å bygge en egen tannlegestudentidentitet tidlig i studiet, sier Leif Erling Jensen ved Det odontologiske fakultet i Oslo.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.