logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2014 / 4 / Totalkostnader for periodontal behandling basert på data fra en spesialistpraksis

Totalkostnader for periodontal behandling basert på data fra en spesialistpraksis

Øystein Fardal er hovedforfatter på to artikler om kostnadene ved periodontal behandling over et livsløp. De kliniske data er hentet i hans praksis i Egersund. I den ene artikkelen (1) ble det vist at behandlingen er kostnadseffektiv, sammenlignet med å erstatte tenner med broer eller implantater.

En påfølgende artikkel (2) viste at antall «sykdomsfrie» år var noenlunde likt for naturlige tenner og implantater, men at kostnadene ved vedlikehold av implantater var mye høyere på grunn av høy forekomst av peri-implantatitt.

Denne artikkelen er presentert som såkalt PubCast på nettstedet SciVee, der forfatteren kort presenterer studien. Dette er ganske nytt og gjør at vitenskapelig stoff kommer nærmere publikum. Nettadressen er

http://www.scivee.tv/node/57787

Referanser

  1. Fardal Ø, O'Neill C, Gjermo P, Fardal E, Sandvik L, Hansen BF, Linden GJ. The lifetime direct cost of periodontal treatment: a case study from a Norwegian specialist practice. J Periodontol. 2012; 83: 1455 - 62. Tilgjengelig fra: http://www.joponline.org/doi/pdfplus/10.1902/jop.2012.110689

  2. Fardal Ø, Grytten J. A comparison of teeth and implants during maintenance therapy in terms of the number of disease-free years and costs - an in vivo internal control study. J Clin Periodontol. 2013; 40(6): 645 - 51.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.