logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2012 / 10 / Nærmiljø gjør røykfri

Nærmiljø gjør røykfri

Dersom mange i nærmiljøet ditt røyker, er det vanskeligere å stumpe røyken. Det viser ny forskning fra Universitetet i Tromsø.

- Livsstilsendringer er vanskelig å gjennomføre. Det er nyttig å snakke mye om den påvirkningen de menneskene som står røykeren nærmest har, forklarer allmennlege Astri Medbø til nettstedet forskning.no.

I forbindelse med doktorgraden sin ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø har hun intervjuet flere pasienter med lungesykdommen kols. Alle begynte å røyke tidlig, og det ble røyket mye i nærmiljøet. Også dette nærmiljøet hadde mye å si når intervjuobjektene skal prøve å slutte.

For mange var det ikke nok å vite om helsefarene ved røyking, eller å få diagnosen kols. Påvirkningen fra folk rundt dem var vel så viktig. Et kvinnelig intervjuobjekt fortalte at hun sluttet sammen med mannen da han ble alvorlig syk.

-Jeg vet at hadde ikke også jeg stumpet røyken, så hadde min mann begynt å røyke igjen,» sier hun.

Hvert år dør 2000 mennesker av kols i Norge. 90 prosent får kols på grunn av røyking.

- Ventet levetid hos en røyker er betydelig kortere enn hos en som aldri har røyket. Men i det øyeblikket du stumper røyken, stopper også den bratte kurven mot sykdom eller tidlig død. Du tjener inn noen år med ekstra levetid på denne måten, sier Medbø. Levetiden kan forkortes med hele 14 til 20 år for røykere.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.