logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2011 / 3 / Introduksjonskurs – klinisk forskning

Introduksjonskurs – klinisk forskning

Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst, TKØ, vil i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten arrangere Introduksjonskurs omklinisk forskning for tannleger og tannpleiere i sin region: Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold. Kurset er et tilbud til både privat og offentlig tannhelsetjeneste.

Den overordnede målsettingen med kurset er å øke forskningskompetansen for klinikere i tannhelsetjenesten.

Kursets fokuserer på å øke nytten du kan ha av forskningslitteratur for å drive kunnskapsbasert praksis. Tannleger og tannpleiere som er involvert i, eller som planlegger FOU prosjekter, vil ha spesiell nytte av kurset, men slike planer er ingen betingelse for å delta.

Kurset går over to dager og det forutsettes deltakelse begge dager. Det blir lagt opp til et begrenset arbeid mellom samlingene. Denne «hjemmeleksen» vil bli beskrevet i detalj første kursdag. Kurset er godkjent med 15 timer i NTFs etterutdanningssystem.

Kursets innhold

  • Hva er kunnskapsbasert praksis?

  • Formulere kjernespørsmål

  • Litteratursøk

  • Forskningsdesign

  • Elementær statistikk

  • Kritisk lesning

  • Formaliteter ved oppstart av egen klinisk forskning

Målgruppe

Tannleger og tannpleiere i Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold vil bli prioritert. Ved ledige plasser vil også tannleger og tannpleiere fra andre regioner få delta.

Kursgivere

Forskere og ansatte fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten og forskningsleder ved TKØ.

Tid

torsdag 12. mai og torsdag 9. juni begge dager kl. 0900–1515.

Maksimalt deltakerantall

25

Ved behov gjentas kurset torsdag 25. august og torsdag 8. september.

Kursavgift

Kr 300,-. Dette inkluderer en enkel lunsj begge dager.

Sted

Kunnskapssenterets lokaler: Pilestredet Park 7, inng. Stensberggata. For veibeskrivelse gå inn på http://www.kunnskapssenteret.no/

Påmelding

Ved å sende e-post til Sissel Bjørntvedt sisbjo@ostfoldfk.no innen 11. mars 2011. Oppgi navn, adresse, fakturaadresse og om du er tannlege eller tannpleier. Kun de som har oppgitt disse opplysningene kommer i betraktning til kurset. Påmelding til kurset vil bli bekreftet innen 25. mars.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.