logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2011 / 10 / Er odontofobi og sprøytefobi forbundet med dårlig tannhelse?

Er odontofobi og sprøytefobi forbundet med dårlig tannhelse?

Pasienter med høy angst hos tannlegen kan gjøre det vanskelig gjennomføre nødvendig tannbehandling og pasientene trenger spesifikk tilnærming til det de har angst for. Derfor er det viktig å kartlegge de redde pasientene. I doktorarbeidet fant Maren Lillehaug Agdal at pasienter diagnostisert med odontofobi har vesentlig dårligere tannhelse enn i den generelle befolkningen. Pasientene hadde i gjennomsnitt 6,7 kariøse tenner og 16,4 DMFT. Tannhelsen hos pasienter med fobi for sprøyte i munnen er varierende, men de fleste i denne pasientgruppen har god tannhelse og 40 % hadde ingen tenner med behandlingsbehov.

Pasientene var med i behandlingsstudier hvor de ble behandlet med kognitiv adferdsterapi. Henholdsvis 77 % av de odontofobe og 89 % av pasientene med fobi for sprøyte i munnen ble kvitt sine fobier. Avhandlingen konkluderer med at dårlig tannhelse ikke gjør det vanskeligere for pasientene å bli kvitt sin fobi. Likevel må tannleger være oppmerksomme på at pasienter som er behandlet for fobier relatert til tannbehandling kan slite med negative tanker i tannbehandlingssituasjonen.

Den generelle livskvaliteten hos pasienter med psykiske lidelser er ofte redusert. Det ble funnet at livskvaliteten også var redusert hos pasientene med fobi for sprøyte i munnen, men den bedret seg etter fobibehandlingen. En uke og ett år etter behandlingen var pasientenes livskvalitet tilsvarende livskvaliteten i den generelle befolkningen.

Arbeidet er utført ved Senter for odontofobi ved Universitetet i Bergen.

Kontakt: Maren Lillehaug Agdal, telefon 91 70 35 05, e-post: maren.agdal@iko.uib.no

Maren Lillehaug Agdal disputere den 1. april 2011 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Dental phobia and intra-oral injection phobia: Oral health, dental treatment needs and quality of life». Agdal er Cand. odont. fra Universitetet i Bergen i 2003. Hun begynte gradsarbeidet i 2005 ved Senter for odontofobi, Institutt for klinisk odontologi, Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB. Veiledere var Magne Raadal, Erik Skaret, Gerd Kvale og Lars-Göran Öst.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.