logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 9 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

Misnøie

Den nordenfjeldske tandlægeforening hadde møte i Ålesund 7.–8. juni og sendte deretter inn forslag om en annen møtefrekvens i moderforeningen. Begrunnelsen er denne:

«Da der især i den senere tid har vært megen misnøie blant de udenfor Christiania boende tandlæger med Den norske tandlægeforenings møder og de der fremkomne personlige opgjør mellem medlemmene i Christiania – noget som jo ingen interesse eller værd har for os udenfor Christiania boende tandlæger eller standen forøvrigt, vil vi henstille til den ærede bestyrelse allerede fra anstundende foreningsaars begyndelse at søge istandbragt en omordning af de nuværende forholde.»

Forslaget fikk tilslutning fra tre andre lokalforeninger, men bestyrelsen avviste behandling på årets generalforsamling fordi det var «inløbet for sent».

September 1908, 8de hefte

Fremtidsproblemer for tannlegene i Norge

Generalsekretær Knut Gard holdt foredrag på Vestlandsmøtet 1958, og vi sakser fra referatet:

«Generalsekretæren tok for seg de momenter som han mente hadde størst betydning når man skal vurdere de problemer som framtiden vil by standen og den enkelte tannlege. Han uttalte at vi er en stand på marsj, og i dag mer enn noensinne. Dette må nødvendigvis skape problemer som kan vare en tid, men dette betød ikke at disse problemene ikke ville finne sin gode løsning. Forsert utbygging av offentlig tannpleie kunne i mange tilfelle by privatpraktiserende kolleger store overgangsvansker i vedkommende distrikt. Den forserte utdannelse av nye kolleger som skulle inkorporeres i standen var også en problemskapende faktor…… Generalsekretæren mente at selv om antallet offentlig ansatte ville øke, hadde samfunnet bruk for de privatpraktiserende. Disse kunne kanskje da i enda høyere grad enn i dag få være privatpraktiserende i ordets beste mening. De to kategorier skulle arbeide side om side og utfylle hverandre.»

Juni 1958, hefte 6

Det er ikke galt å påvirke

Påvirkning blir gjerne oppfattet som noe negativt. Men dere må ikke sjenere dere for, eller spare på anstrengelsene når det gjelder å påvirke utviklingen av de interesser og synspunkter dere står for. Hele vårt demokratiske system er faktisk basert på at alle har rett til å si sin mening og bli hørt. Dette var budskapet til den ikke ukjente politiker og profesjonelle «påvirker» Rune Gerhardsen. Han var invitert som en av innlederne på OTEs formannsmøte på Sole hotell- og konferansesenter på Noresund 15.–16. juni, der plan- og budsjettarbeid i fylkeskommunene var hovedtema.

August 1998, nr. 11

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.