logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 9 / Lørdag 18. oktober

Lørdag 18. oktober

Fagdag for årskandidater og studenter

0930

Patologiforståelse og evidens af dyb cariesbehandling Lars Bjørndal

0930

Sömnapné och snarkning Anders Johansson

0930

Motivasjon og glede Lars Kolsrud

0930

Ut i arbeidslivet – er jeg godt nok forberedt? Dag Kielland Nilsen Elisabeth Scarpello

1030

Rodstifter – hvorfor, hvornår og hvordan? Alireza Sahafi

1030

Kvalitetsförbetring av digital røntgen Sisko Hummonen

1115

Røntgenbruk hos tannleger Ingrid Helen Ryste Hauge

1200

Lunsj/dentalutstilling

1200

Lunsj/dentalutstilling

1200

Lunsj/dentalutstilling

1200

Lunsj/dentalutstilling

Fagdag for årskandidater og studenter – fortsetter

1330

Når ameloblastene svikter: MIH Ivar Espelid

1330

Karieskatastrofe Peter Lingstrøm

1330

Ut i arbeidslivet – er jeg godt nok forberedt? Dag Kielland Nilsen Elisabeth Scarpello

1330

En kritisk översikt av några dogmer/«gamla sanningar» i protetikk och bettfysiologi Gunnar E. Carlsson

1530

1530

1530

1600

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.