logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 9 / Velkommen til Landsmøtet 2008
Lederen i fagnemnda har ordet

Velkommen til Landsmøtet 2008

Etter de to siste årenes vellykkede og godt besøkte landsmøter i henholdsvis Stavanger og Trondheim, ønsker NTF igjen velkommen til et nytt landsmøte i Oslo og Lillestrøm. Som tidligere år vil forkursene og de sosiale arrangementene foregå i Oslo, mens selve landsmøtet med fagprogram og Nordental 2008 er lagt til Norges Varemesse og Thon Hotell Arena på Lillestrøm.

Det er tredje gang Lillestrøm er hovedarena for landsmøtet vårt. Den gledelige utviklingen vi har sett de siste årene, med stadig økning i antall påmeldte, stiller store krav til forelesningsfasilitetene på landsmøtearenaene. Lillestrøm byr på mange store og fleksible saler, som gjør det mulig for oss i fagnemnda å tilby et bredt og variert fagprogram. Utstillerne våre er også svært fornøyd med Norges Varemesse. Både antall utstillere og arealet de beslaglegger til Nordental, er økende. Lillestrøm er et godt valg for et så plasskrevende arrangement.

Det har etter hvert blitt tradisjon «å varme opp» til selve landsmøtet med forkurs. Årets forkurs avvikles på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo, onsdag 15. oktober. Fagnemnda har i år valgt kirurgi som hovedtema for forkursene for hele tannhelseteamet. Det er lagt opp til separate kurs for tannleger og tannhelsesekretærer. Vi tilbyr også et kurs om stress og stressmestring for hele tannhelseteamet.

De tre påfølgende dagene med landsmøteprogram på Lillestrøm, byr på en innholdsrik og bredt sammensatt meny. Det blir, tradisjonen tro, mye klinisk odontologi fra de fleste disiplinene innenfor fagfeltet vårt. Vi byr på foredrag om kariologi og endodonti, om periodonti, protetikk og kirurgi, røntgen og pedodonti. Rettsodontologi, gerodontologi og nye trygderegler skal vi også innom. Etter hvert har landsmøtene våre dessuten bydd på tema som understreker at tannlegen er en helsearbeider og en viktig medspiller og ressurs i samarbeid med andre aktører innenfor helsevesenet. Du finner interessante foredrag med slike videre perspektiver også i år. Vi har vært heldige å få med oss mange kapasiteter på foreleserfronten, både norske og utenlandske. Fagnemnda er spesielt glad for å kunne presentere flere foredragsholdere fra vårt nyeste odontologiske lærested ved Universitetet i Tromsø.

Vi håper du finner mye som frister i årets fagprogram slik at du får lyst til å delta. I Norge er det foreløpig basert på frivillighet og overlatt til eget ansvar for tannleger å holde seg faglig oppdatert. Representantskapet i 2007 har imidlertid vedtatt i arbeidsprogrammet for 2008-2009 at NTF skal vurdere obligatorisk etterutdanning for tannlegene. Danskene har allerede fra nyttår i år innført obligatorisk etterutdanning, mens Sverige har valgt fortsatt å gi tannlegene selv ansvar for egen kompetanseutvikling. Årets landsmøte gir deg mulighet til å fylle på med 15 tellende timer etterutdanning i NTFs etterutdanningssystem. Så grip muligheten til gå på kurs og til å utvikle deg som helsearbeider - og gi dine medarbeidere i tannhelseteamet den samme muligheten. For når tannlegen utvikler seg, så må resten av teamet også følge med og utvikle seg!

Velkommen til innholdsrike fagdager på Nordental og NTFs landsmøte 2008!

Hovedsponsor på landsmøtet

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.