logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 9 / Nå er det landsmøtetid igjen
Presidenten har ordet

Nå er det landsmøtetid igjen

Det er hyggelig å kunne ønske velkommen til landsmøte igjen – denne gang i Oslo, nærmere bestemt på Lillestrøm.

Etter to vellykkede samlinger i henholdsvis Stavanger og Trondheim er det spennende å være tilbake i hovedstadsområdet. Et spørsmål vi naturlig nok stiller oss, er hvordan oppslutningen om årets landsmøte blir når FDI-kongressen går av stabelen i Stockholm bare noen få uker før vårt eget arrangement. Men jeg er optimist og tror at tilstrømningen til Landsmøtet 2008 vil bli minst på høyde med det vi har vært vant til.

Vi har opplevd stor oppslutning om alle NTFs etterutdanningstilbud de senere årene. Vi får stadig henvendelser om registrering av egne etterutdanningspoeng, og av det tolker vi at medlemmene bryr seg og følger retningslinjene for etterutdanning. Jeg benytter derfor anledningen til å gi honnør til de mange av våre medlemmer som slutter opp om etterutdanningen på en så god måte.

Det bringer meg over til spørsmålet om obligatorisk etterutdanning. Dette står på arbeidsprogrammet for inneværende periode, og allerede på vår samling for tillitsvalgte i april fikk styret spørsmål om hvorfor saken ikke kunne fremmes nå til høsten. Til det er å svare at vi trenger mer tid før hovedstyret kan fremme et slikt forslag. Selv må jeg innrømme at jeg er noe usikker på om det er fornuftig å fremme denne saken allerede nå. NTFs nåværende etterutdanningspolitikk ble fastsatt av representantskapet i 2001. I stedet for obligatoriske krav, fikk vi fra 2004 fastsatt de retningslinjer for etterutdanning som gjelder nå. Disse ser ut til å fungere etter hensikten, selv om det er et stykke igjen til at alle som etterutdanner seg, følger retningslinjene. Dessuten er vi så langt bare inne i det fjerde kalenderåret for medlemmenes registrering av egne aktiviteter i kursportalen på NTFs nettsted. Vi trenger mer av både tid og erfaring for å analysere resultatene herfra.

Hovedstyret er imidlertid innstilt på å utrede og fremme forslag i 2009 for å kunne ta debatten på representantskapsmøtet i selve jubileumsåret. For i 2009 fyller NTF nemlig 125 år, og det har vi tenkt å markere skikkelig. Planleggingen med arrangementet og arbeidet med jubileumsbok er kommet godt i gang.

Men først er det altså Landsmøtet 2008. Også i år har det en variert faglig meny. Vi satser på å få til en åpning i god tradisjon og et informasjonsmøte som vil fenge medlemmenes interesse. Og så håper vi at vi treffer mange kjente, slik at den sosiale delen kan gi opplevelser som vi vil huske med glede.

Utstillere, forelesere, alle gode hjelpere, og selvsagt først og fremst deltakere fra hele tannhelseteamet, ønskes hermed vel møtt til NTFs landsmøte og Nordental 2008.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.