logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 8 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1908

Om Alveolarpyorrhoe

Johan Rygge, redaktør av Tidende og lærer ved Statens Poliklinik for Tandsygdomme, holdt foredrag om dette temaet ved medlemsmøte i april 1908. Han sa blant annet dette:

«Med hensyn paa sygdommens aarsagsforhold er der to forskjellige opfatninger. Enkelte mener, at det er en lokal sygdom, som skyldes en lokal aarsag, andre mener, at den er et udslag af en almensygdom. At sygdommen optræder ved visse almensygdomme er sikkert, saaledes diabetes (sukkersyge) og gikt (podagra), hvor der synes at være en betydelig disposition tilstede for denne sygdom; men sygdommen optræder ogsaa hos ialdfald tilsynelatende ganske friske mennesker. Der synes ogsaa at være en arvelig disposition for denne sygdom, derimod er den vel neppe smitsom, som enkelte antager.»

Juni 1908, 7de hefte

1958

«The problem of Dental Health Education»

På møte i Oslo Tannlægeselskap 11. april holdt professor A. M. Horsnell, London, foredrag med film. Fra referatet sakses følgende:

«Professor Hornsnells foredrag var nærmest lagt opp som et hyggelig kåseri, delt i tre avdelinger. Først tok professoren for seg enkelte trekk ved det som i England kalles Dental Health Education, han fremhevet hvor viktig det er å få folk til å forstå betydningen av et godt tyggeapparat. Direkte og indirekte må slik opplysning serveres, indirekte f.eks. ved små opplysende kortfilmer som puttes inn i de såkalte «newsreels» som kjøres på alle kinoer. Professoren viste et eksempel på en slik film, videre viste han en lengre film beregnet på barn.»

Mai 1958, hefte 5

1998

Norges Tannleger

Det er like før biografisamlingen Norges Tannleger er klar til utsendelse. Våren har gått med til redigering og korrekturlesing. Det tar tid å fakturere og pakke 3 000 bøker, men trykkeriet regner med å sende boka ut før sommerferien. Så alle som har bestilt den, kan regne med sommerlektyre.

Foreløpig sender vi den til alle som bestilte samtidig med innsending av spørreskjemaet. De som ikke gjorde det, skal også få muligheter. Nærmere opplysninger om dette kommer i et senere nummer av Tidende.

Juni 1998, nr. 9

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.