logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 4 / Huvudvärk – teori och klinikk

Huvudvärk – teori och klinikk

Hodepine er et av de hyppigst forekommende sykdomssymptomer, og forfatterne av boken ønsker å bidra til av pasientene som søker behandling for dette får god hjelp. Forskning i de siste årene har bedret vår evne til å gi korrekt diagnose og behandling.

Hodepine påvirker alle (99 % av kvinner og 93 % av menn) og utgjør et problem for ca. 40 % av befolkningen. Sosioøkonomiske kostnader et store. Bokens ambisjon er å gi en balansert og omfattende beskrivelse av de ulike hodepinesykdommene og neuralgier, diagnosekriterier, profylakse og terapi. Boken henvender seg til almennhelsetjenesten og alle som behandler pasienter med hodepine. Den omfatter alle de vanlige hodepineformene, men går også nøye gjennom de mer uvanlige og veldig sjeldne. Migrene og spenningshodepine, som er de vanligste hodepineformer, får grundigste gjennomgang.

Gjennomgangen er systematisk, og følger den reviderte versjonen av de diagnostiske kriteriene fra 2004. Kriteriene er uthevet i gule rammer, som gjør det lett å slå opp.

Oppdeling i diagnose og terapi gjør det enkelt for oss klinikere å finne fram. I tillegg til diagnosekriteriene gis oftest mer utfyllende beskrivelser av de kliniske funnene. Det er også egne kapitler om klassifikasjon og epidemiologi, smertefysiologi, anamnese og undersøkelse. Det er også et eget kapittel om hodepine hos barn og ungdom. For de mer teoretisk interesserte er avsnittene om patofysiologi gode. Ulike behandlingsalternativ er grundig dekket, og harmonerer med norske anbefalinger.

Boken er på svensk, språket er lett forståelig og lettlest. Boken inneholder mange illustrasjoner som gjør det lett å få tak i teoridelen. Den er oppdatert i forhold til ny forskning, og hvert kapittel avsluttes med en fyldig referanseliste. Dette er en god bok som bør og kan stå i hyllen med oppslagslitteratur på ethvert tannlegekontor

Gøteborg: Studentlitteratur; 2006. ISBN 91-44-01684-0.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.