logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 4 / Cultural sensitive oral healthcare

Cultural sensitive oral healthcare

Multikulturelle samfunn finnes nå i de fleste land og det er viktig å være oppmerksom på at også helse og tannhelsetjenester blir påvirket av dette. Arbeidsinnvandrere, familiegjenforening, flyktninger og asylsøkere har bidratt til at befolkningsgrupper fra land utenfor Europa har kommet også til Norge, og vi lever nå i et mer flerkulturelt samfunn. Mange studier, internasjonale og nasjonale, har vist at disse gruppene har større risiko for sykdommer, blant annet tannsykdommer, enn den etniske majoritetsbefolkningen.

Den foreliggende bokens mål er å gi tannhelse – teamet en referanse og et innblikk i kulturelle og religiøse aspekter som man bør være oppmerksomme på ved tannbehandling. Dette er et viktig tema og bokens forfattere (en av de, Nairn Wilson, er sjefsredaktør for Quintessence`s bøker for allmennpraktiserende tannleger) har gjort et omfattende stykke arbeid.

Boken er inndelt i tre kapitler. Det første omhandler mer generelle kulturelle aspekter relatert til helse og tannhelse mens de to andre tar for seg hvordan religion, tro og kulturelle oppfatninger kan ha innflytelse på helse og tannhelseatferd.

Kapittelet: «Diversity, cultural considerations and definitions» tar på bred basis opp hvordan kulturelle faktorer er viktige når innvandrere kommer i kontakt med mottakerlandets helsetjenester. Definisjoner av kulturrelaterte forhold som famliestrukturer og etnosentrisme er omtalt, og rasisme, stadier i innvandringsprosesser samt barrierer for bruk av helsetjenester blir diskutert. Kapittelet beskriver sykdommer som ofte forekommer blant etniske minoriteter i Europa og ser også på hvordan tradisjonelle vaner har innflytelse på den orale helsen. Dette kan være munnhygienevaner, tygging av khat hos mennesker fra Øst-Afrika eller arceanøtter, som er vanlig i Asia. Kapittelet omtaler også barrierer til helse- og tannhelsetjenester blant minoritetsgrupper, og hva helsepersonell bør være oppmerksomme på i møtet med disse gruppene. Forfatterne bruker mye plass for å gå igjennom kostholdsrestriksjoner hos de forskjellige religionene, og også medisiner som kan inneholde stoffer som er forbudte av religiøse eller andre årsaker. Et eksempel fra oral helse er Listerine, som inneholder alkohol.

Det første kapittelet i boken er det mest relevante i forhold til tannhelse, det er informativt, men det mangler en del tilgjengelig informasjon med hensyn til kulturens viktighet for tannhelse og tannhelseatferd. Forebyggende tiltak glimrer med sitt fravær (bortsett fra tannpuss), og når forfatterne skriver at det er viktig å vite hvilke behov de forskjellige gruppene har, hadde det vært fint med referanser. De finnes ikke og derfor er det vanskelig å finne supplerende og fordypende litteratur. På slutten av kapittelet henvises det til «relevante» nettsider. Dette er ikke nok og de er ikke engang utfyllende. En bedre redigering av kapittelet hadde også vært ønskelig.

De to andre kapitlene i boka omhandler, i detalj, hvordan forskjellige religioner, andre troende og kulturelle grupper ser på helse generelt og oral helse spesielt – hele 37 religiøse, tro og kulturelle grupperinger er omtalt. Det skrives om kristendom, islam og jødedom og også om rastafarianere, tao, sigøynere og hedninger. Disse kapitlene er bedre redigert enn det første, men jeg syntes de preges av at forfatterne gaper over for mye. Vi får vite om helligdager, festivaler og helgener. Målet for denne detaljrikdom er godt: at helse og tannhelsepersonell må ha kunnskap om og forståelse av de mennesker vi behandler.

Bokens tittel «Culturally sensitive oral healthcare» syntes jeg er misvisende, da det meste av innholdet omhandler generell helse og sykdom og om forskjellige trosretninger. Men som en referanse for store tannklinikker som behandler mange mennesker fra ulike kulturer kan den være nyttig og jeg syntes også den bør være i bibliotekene på de odontologiske fakultet. Nyttig er den også for de som vil ha en overfladisk kunnskap om verdens religioner og andre trosretninger. Det første kapittelet, som blant annet inneholder kulturelle aspekter ved tannhelse, er imidlertid viktig, og min konklusjon er, til tross for innvendingene, at det er bra at boka er blitt utgitt. Den er lett å lese og layouten er god.

Til slutt en pussighet: Under omtale av forskjellige kulturelle grupperinger blir også europeere omtalt og EU blir beskrevet. Her blir det nevnt at Norge begynte forhandlinger om medlemskap i 2005. Som skrevet ovenfor, referanser hadde vært nyttig.

London: Quintessence Publishing CO.Ltd.; 2006. 183 sider. ISBN 178-1-85097-118-4.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.