logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 4 / Special Care Dentistry

Special Care Dentistry

Boka henvender seg til tannhelseteamet (tannleger, tannpleiere, tannlegesekretærer) og studenter som skal utdanne seg i disse yrkene.

«Special Care Dentistry» defineres som bedring av oral helse hos personer som har fysiske, sensoriske, intellektuelle, mentale, medisinske, emosjonelle eller sosiale funksjonshemninger, gjerne i kombinasjon. Dette omfatter altså en stor gruppe individer med varierende behov. En tverrfaglig og holistisk tilnærming til den enkelte pasients orale problemer er utgangspunktet.

Boka tar utgangspunkt i britiske prevalenstall og lovgivning og helse- og tannhelsetilbudet i øyriket. Forfatterne definerer mer enn 25 % av 50 – 64-åringer og over 50 % av + 65-åringer som funksjonshemmede, og det synes å være svært høye tall. Boka på 150 sider er inndelt i åtte kapitler som omhandler fysisk funksjonshemning, sansehandicap, lærevansker, mental retardasjon, psykisk sykdom etc. Hvert kapittel beskriver hvilke generelle og orale problemer diagnosegruppen kan ha, eventuelle barrierer for å motta tannhelsetilbud, og hva tannhelsetjenesten kan gjøre for å bedre situasjonen. Aktuelle hjelpemidler beskrives med gode illustrasjoner, og alle kapitler avsluttes med referanser til anbefalt litteratur.

Et eget kapittel beskriver indikasjoner for, og dosering av antibiotikaprofylakse. Her endres stadig anbefalingene fra ekspertisen, både med hensyn til målgruppe og dosering, så et slikt kapittel blir fort uaktuelt. Det samme gjelder kapitlene om immunkompromitterte og strålebehandlede pasienter, så her må vi stadig holde oss oppdatert fra andre kilder.

Et kapittel om behandling av brekningstendenser har en del nyttige tips om bruk av akupunktur, TNS og hypnose, men dette er meg bekjent ikke vanlige behandlingsteknikker blant norske tannleger. Et kapittel om «ikke-invasiv behandling» som Carisolv og ART, inneholder ikke meget av relevans for norske tannleger, det samme gjelder omtalen av aktuelle sedasjonsmetoder og generell anestesi.

Alt i alt er dette en lettlest bok som egner seg best for britiske tannleger og studenter som har lett adgang til de behandlingsmetoder og hjelpemidler som står omtalt i boka.

For norske tannleger, tannpleiere og studenter anbefales heller boka «Disability and Oral Care» (ISBN 0953926109) som ble utgitt av FDI og IADH (International Association for Disability and Oral Health) i 2000. Redaktør er June Numm og mange av de samme temaene omtales, og forfatterne fra Norden, Europa, Canada, USA og Australia representerer høy kompetanse på feltet.

Quinteressence Publishing Co. Ltd; 2007. ISBN-13: 9781850971344

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.