logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 4 / NTFs stipend for dobbeltkompetanseløp

NTFs stipend for dobbeltkompetanseløp

NTF har opprettet et stipend for dobbeltkompetansekandidater. Stipendet deles ut fra NTFs fond for videre- og etterutdanning og administreres av fagavdelingen i NTFs sekretariat. Årlig kan tildeles stipend på inntil NOK 150 000. Stipendiet kan deles på flere. Stipendiets formål er å gi støtte til tannleger under utdanning til dobbeltkompetanse. Med dobbeltkompetanse menes oppnåelse av både dokumentert forskningskompetanse (avlagt doktorgrad) og spesialistkompetanse. Hensikten er at kandidaten senere skal bidra til undervisning og spredning av kunnskap og kompetanse innen sitt fagområde.

Følgende kan søke om stipend

  • Tannleger som har odontologisk doktorgrad eller som er under slik utdanning, og som også er tatt opp på et program for odontologisk spesialist- eller videreutdanning.

  • Tannleger som har odontologisk spesialist- og videreutdanning, og som også er tatt opp på et program for odontologisk doktorgradsutdanning.

Tildeling av stipend foretas av NTFs fagnemnd som også skal gi en begrunnelse for tildelingen. Tildelt stipend utbetales til kandidaten(e) etter påbegynt dobbeltkompetanseløp.

Stipendiater som avbryter dobbeltkompetanseløpet kan bli avkrevd tilbakebetaling av utbetalt stipend.

Søknad om stipend sendes Sissel Dahl sissel.dahl@tannlegeforeningen.no innen 1. juni 2008. Søknaden skal inneholde bekreftede opplysninger om opptak til eller deltakelse i spesialistudanningsprogram og doktorgradsprogram. Det bes om en kort beskrivelse av temaet for doktorgradsarbeidet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.