logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 4 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1908

Bemerkning i anledning undervisningssagen

Dette var tittelen på et foredrag som Ola Krøtø i henhold til innkallingen skulle holde på medlemsmøte i foreningen 14. mars 1908. Foredraget ble fremført og er trykket i Tidende, men det skapte stor debatt under møtet om foredraget i det hele tatt skulle fremføres:

«Efter foredragets afslutning udtalte Formanden (Blumenthal-Petersen): Jeg takker Krøtø for foredraget. Havde bestyrelsen havt anelse om indholdet, skulde han aldrig have faaet anledning til at fremkomme med sine bemerkninger. Det er ganske besynderlig, at en mand som Krøtø kan være saa blind og kun tænke, at hans mening og bedømmelse af sagen er fuldstændig rigtig. Krøtøs udelikate angreb paa dr. Brun finder sikkerligen hele foreningen at maatte ta afstand fra.

Der stemmes over, om der skal diskuteres. Diskussion enstemmig vedtaget.»

April 1908, 5te hefte

1958

N.T.F.s prisbelønninger i anledning 75-års-jubileet

I samsvar med representantskapets vedtak har hovedstyret fastsatt følgende bestemmelser for prisoppgaver til 75-års-jubileet:

Prisbelønninger kan utdeles for et vitenskapelig arbeid innen Norges Tannlegehøgskoles fagområde. Dette arbeid må ikke tidligere ha vært publisert og skal være sendt til N.T.F.s sekretariat innen 1. juli 1959. (Med uttrykket «publisert» menes trykt og offentliggjort.)

----

Hovedstyret har fastsatt følgende oppgaver:

A. Kariesforskningens resultater og deres anvendelse i det profylaktiske arbeide.

B. Gi en kortfattet (ca. 2000 ord) populær fremstilling av karies etiologi og profylakse til skriftlig veiledning for publikum.

Februar 1958, hefte 2

1998

Rike Norge? Budsjettkutt rammer undervisningen

Den situasjon vi er kommet i, er ikke politisk villet. Det er bare blitt slik ved en tilfeldighet. Andre fakulteter må også forholde seg til betydelige nedskjæringer, men de kan muligens klare innsparingene ved å redusere på driftsmidlene. Vårt fakultet er svært personellintensivt, derfor blir vi tvunget til også å redusere på lønnsmidlene. Dette forteller dekanus ved Det odontologiske fakultet i Bergen, professor Per Johan Wisth til Tidende og tilføyer: Nå er selv jeg deprimert.

Om alle dystre spådommer slår til, vil 30 % av instruktørstillingene ved fakultetet stå ledige fra høsten av. Da vil de forsvinne som i dag er såkalt midlertidig ansatte.

Mars 1998, nr. 4

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.