logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 4 / Helseministeren ønsker kreftfaremerking på snus

Helseministeren ønsker kreftfaremerking på snus

Helse- og omsorgsdepartementet er bekymret for den dramatiske økningen i snusbruk de siste årene, især blant unge menn, og har nå sendt brev til EU i håp om å få gjeninnført kreftfaremerkingen på snus.

I et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nasjonalt folkehelseinstitutt, Kreftforeningen og Tobakksfritt (hvor NTF er medlem), heter det: ’Norge hadde inntil år 2003 advarsler på snusproduktene om at snus er kreftfremkallende og alvorlig helseskadelig. Som følge av EU-direktiv 2001/37/EF om merking av tobakksprodukter, som Norge gjennom EØS-avtalen er bundet av, ble disse advarslene fjernet og erstattet med en advarsel om at snus «kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende». I ettertid er det publisert flere studier og kunnskapsoppsummeringer om helsefaren ved snusbruk, bl.a. fra IARC (2007) og SCENIHR (2007), som konkluderer med at snus er kreftfremkallende. Statsråd Sylvia Brustad har på denne bakgrunn sendt en oppfordring til EU-kommisjonen om å endre merkedirektivet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.