logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 1 / Avdeling for medlemsrådgivning

Avdeling for medlemsrådgivning

Medlemsrådgiverne gir råd innen de fleste næringsjuridiske områder samt i arbeidsgiver- og arbeidstakerspørsmål. Nedenfor er medlemsrådgiverne angitt med navn, tittel og hovedarbeidsområde. Alle som er oppført med juridisk medlemsrådgivning, kan veilede om juridiske spørsmål generelt, herunder f.eks. arbeidsrett, husleieavtaler, kontrakter mv. i tillegg til sine særskilte ansvarsområder.

Avdelingsleder Dag Erlend Reite

Juridisk medlemsrådgivning generelt, klagesaker og pasientskadeordninger.

Advokat Knut S. Kjølstad

Juridisk medlemsrådgivning generelt, etiske spørsmål, klagesaker, forsikringsspørsmål og praksisoverdragelser.

Forhandlingssjef Karsten Kragh Langfeldt

Medlemsrådgivning om lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon. Rådgivning ift. kollektiv arbeidsrett, herunder tariffspørsmål og forhandlinger.

Seniorkonsulent Lin Muus Bendiksen

Medlemsrådgivning vedrørende arbeids- og driftsbetingelser for privatpraktiserende, lønns- og arbeidsforhold for hjelpepersonell i henhold til mønsteravtalen og internkontroll-HMS.

Juridisk rådgiver Dag Kielland Nilsen

Juridisk medlemsrådgivning generelt, skatte- og avgiftsspørsmål.

Advokat Elisabeth Scarpello

(i permisjon til mars)

Juridisk medlemsrådgivning generelt, etiske spørsmål, samarbeidsavtaler mellom tannleger.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.