logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 1 / §§§Spør advokaten

§§§Spør advokaten

NTFs advokat får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som enten kan sendes til redaksjonen eller direkte til Knut S. Kjølstad.

Kan man ta med seg pasienter fra offentlig til privat praksis?

En tannlege har sluttet i Den offentlige tannhelsetjenesten og begynt privat praksis. Vedkommende har kontaktet pasientene og innkalt dem til sin nye praksis. Er dette forenlig med våre etiske regler?

Svar: Det heter i våre etiske reglers § 13 at: «Innkalling, varsel eller annen personlig henvendelse til pasienter kan bare gjøres hvis det på forhånd er gjort avtale om dette, med mindre annet følger av offentlig bestemmelse…»

Dette skal forståes slik at det er eieren av praksisen som har innkallingsrett med mindre annet er avtalt. Hvis en pasient i Den offentlige tannhelsetjenesten har bedt om å bli innkalt (recallpasient), er det etaten som har rett til å henvende seg til pasienten. Dersom en ansatt tannlege har sluttet i etaten og etablert egen virksomhet, må vedkommende få samtykke fra etaten hvis innkallingsretten skal overføres til tannlegen. I et slikt tilfelle bør pasienten orienteres om opphøret av arbeidsforholdet og spørres om vedkommende ønsker å bli innkalt til ny time hos den privatpraktiserende tannlegen.

Pasienten har fritt tannlegevalg og kan derfor velge hvor vedkommende vil være pasient. Det er bare avtalen om recall som er inngått med Den offentlige tannhelsetjenesten.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.