logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 1 / Forbud mot «snoking» i pasientopplysninger
Endring i helsepersonelloven:

Forbud mot «snoking» i pasientopplysninger

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt på høring et forslag til tilføyelse i helsepersonelloven § 21 om taushetsplikt. I høringsnotatet foreslås et uttrykkelig forbud mot bl.a. å lese, motta, søke etter, bruke og besitte taushetsbelagte opplysninger som man ikke har et tjenestelig behov for. Hvordan det endelige lovforslaget utformes gjenstår å se.

Det er i dag ingen bestemmelse som rammer «snoking» i andre pasientopplysninger enn dem man som helsepersonell har direkte bruk for i arbeidet, og det er dette departementet nå vil bøte på. Forslaget er et ledd i å styrke vernet av pasientopplysninger og sikre taushet om slike.

Lovforslaget vil bli fremlagt for Stortinget rundt årsskiftet. Når lovforslaget vil være ferdigbehandlet og tre i kraft er det vanskelig å si noe om foreløpig.

En spørreundersøkelse som KFO (Organisasjonen for ansatte innen offentlig tjenesteyting) fikk foretatt i 2005 blant ansatte i helsevesenet tyder på at det er behov for forbudet. I undersøkelsen svarte et stort flertall at flere enn nødvendig har tilgang til helseopplysninger og at det trolig snokes i opplysninger.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.