logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2008 / 1 / Flere avtaler direkte oppgjør med NAV

Flere avtaler direkte oppgjør med NAV

Rundt 1 000 av landets tannleger har i dag avtale om direkte oppgjør med NAV Helsetjenesteforvaltning. Dette er 500 flere enn i vår, viser tall fra NAV.

En avtale om direkte oppgjør gjør at tannleger er sikret oppgjør for refusjonsberettiget behandling direkte fra NAV. Tannlegene unngår å måtte kreve inn penger fra pasientene og forholder seg til en sikker betaler. Samtidig slipper pasientene å legge ut for behandling staten refunderer gjennom folketrygdloven.

– Det er gledelig å se at andelen tannleger som inngår avtaler om direkte oppgjør øker, og vi oppfordrer alle til å slutte seg til denne ordningen. For pasienter kan det være vanskelig å legge ut for større inngrep, og dette kan i verste fall medføre at pasienten unnlater å gjennomføre behandlingen av økonomiske årsaker, sier Hilde Olsen, direktør for pensjon og ytelser i NAV.

Ennå ikke inngått avtale om direkte oppgjør?

For ytterligere informasjon, se www.nav.no/tannhelse eller kontakt NAV Helsetjenesteforvaltning i din region.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.