logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2007 / 10 / Helseøkonomi: Effektivitet og rettferdighet

Helseøkonomi: Effektivitet og rettferdighet

Går det an å trives med en bok om helseøkonomi når du nettopp har lest «Jenta som lekte med ilden» av Stieg Larson?

Ja – faktisk.

Endelig foreligger en velsignet fokusert, kort og tydelig bok for dem som ønsker å heve sin kompetanse på fagfeltet helseøkonomi, grensesnittet mot politikk og etikk. Jan Abel Olsen har skrevet en meget lesverdig og til tider morsom bok om dette temaet.

Boka er eksplisitt og rasjonell i sin språkform og har en logisk struktur. Jeg tror forfatteren har lagt ned mye arbeid i dette og resultatet er forbilledlig. Her er mye kunnskap og mange logiske resonnementer til tross for bokas lille format, og det kommer tett. Som leser utfordres du hele tida, og det er ofte behov for refleksjonspauser. Men nettopp disse stadige velbegrunnede utfordringene gjør boka spesiell. En kan til tider bli litt provosert, og det er jo bra. Forfatteren har meninger og legger noen grunnsteiner.

Boka spenner vidt, som tittelen indikerer. Den belyser mange, for ikke å si de fleste, temaer innenfor faget helseøkonomi og gir leseren et godt fundament og en god forståelse av faget. I tillegg er det interessante henvisninger til Internettsider og annen litteratur etter hvert kapittel.

Her er tre mer eller mindre tilfeldige formuleringer som kanskje illustrerer noe av spennet i boka, men for å si det med én gang, det er mye mer å glede seg over:

«… Så, mens helsetjenester er av tre slag; behandling, omsorg og forebygging, hva er så helse?»

«…Hva er rettferdig fordeling? Litteraturen skiller mellom tre sentrale teorier for fordeling; utilitarisme, egalitarisme og maximin.»

«…Hvorfor er helsetjenester gratis (eller tilnærmet gratis) for pasientene. Det skyldes to ulike forhold som er så viktige at det bare er å huske med en eneste gang: forsikring og omfordeling.»

Bokas vanskelighetsgrad øker etter hvert, og noen av likningene som omhandler nytte og forsikringsanalyser, kan nok ved første øyekast virke kompliserte, men det er utrolig hva en gammel realist er i stand til å forstå (eller tror han forstår) med litt grubling. Det er noe for enhver, og du må til tider skjerpe deg mye, men etter å ha lest boka to ganger bør en ha sett noen lys. Boka burde egentlig være obligatorisk lesning for alle aktører i den offentlige debatten om omfang og fordeling av helseressurser, og ikke minst for ledere i helsesektoren. Dette inkluderer også tannhelsesektoren selvfølgelig, tenna er jo en del av kroppen i følge SHdir. I denne sektoren gjelder det kanskje også å skape «mest mulig helse for pengene» – til dem som trenger det mest.

Så venner – les boka igjennom, putt den så i jakkelomma og repetér i ledige stunder. Boka kan medføre mange gode opplevelser. Forfatterhonoraret går uavkortet til Leger Uten Grenser.

Cappelen Akademisk forlag; 2007. ISBN -13: 978-82-25404-9. 158 sider

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.