logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2001 / 11 / Fyllingsterapi i Norge - materialvalg, holdbarhet og årsaker til revisjon

Fyllingsterapi i Norge - materialvalg, holdbarhet og årsaker til revisjon

Nor Tannlegeforen Tid 2001; 111: 552-6.

Jon E. Dahl, Ivar A. Mjør og Jacquelyn E. Moorhead
Fyllingsterapi i Norge - materialvalg, holdbarhet og årsaker til revisjon

Bruken av tannfyllingsmaterialer, deres holdbarhet og årsakene til at fyllinger må skiftes, er kartlagt gjennom en spørreundersøkelse blant private og offentlig ansatte allmennpraktiserende tannleger. Tannlegenes estimater over materialbruk til klasse I- og II-kaviteter fra 1980 og frem til 1996 viste en tydelig reduksjon i amalgambruken og en økning av andelen kompositt og glassionomersement. Det legges nå flere fyllinger med kompositt enn med amalgam i permanente tenner, både ved førstegangsfylling og ved revisjoner. Glassionomersement var det mest brukte materialet i melketenner, både ved førstegangsfylling (80 %) og ved revisjoner (71 %). Sekundærkaries var den viktigste årsaken til at fyllinger ble skiftet i permanente tenner. Dette gjaldt alle materialtyper, og både for ungdomspasienter og voksne pasienter. Nest viktigste årsak var fyllingsfraktur, og til sammen utgjorde disse to diagnoser fra 62 % til 80 % av revisjonene. Median (midlere) funksjonstid for fyllinger av amalgam var ti år, kompositt åtte år, glassionomersement tre år og resinmodifisert glassionomersement to år.

Nor Tannlegeforen Tid 2001; 111: 552-6. 

 

Nøkkelord: Fyllingsmateriale; Materiale, odontologisk; Offentlig tannhelsetjeneste; Spørreundersøkelse; Tannrestaurering

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.