Page 79 - Tannlegetidende 08-2020
P. 79

  TECHNOMEDICS
KVALITET & KOMPETANSE
TECHNOMEDICS
mail@technomedics.no tlf. 69 88 79 20
 Visir ExamVision
ExamVision Visionshield finnes i fire forskjellige størrelser.
    Håndkrem Glove & Care
 Håndkrem med salter og mineraler fra Dødehavet.
  Bactryl Desinfeksjonsspray
 Rengjøring og desinfeksjon i ett.
   Samisk sykepleierutdanning fra 2021:
Milepæl for samisk helse
I samarbeid med Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT) starter Samisk Høgskole sykepleierutdanning fra 2021. Assisterende instituttleder ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT, Linda Okstad, leder oppbyggingen av det nye studietilbudet. Hun leder sykepleierutdan- ningen i hele Finnmark, som foregår i Hammerfest, Alta, i Krikenes og fra neste år også i Kautokeino, skriver UiT på sine nettsider.
– Dette er et etterlengtet studium, som det er behov for i det samiske helsevesenet. Vi har fått gjennomslag for 25 fullfinansierte studieplasser, og vi skal lage en god og viktig utdanning for den samiske befolkningen, sier Okstad.
– Blir det mulig også for samisktalende fra Sverige og Finland å søke disse studiene i Kautokeino?
– Utenlandske studenter kan også søke, men det foreligger et språk- og karakterkrav. Det er meningen at det skal komme egne krav og retningslinjer for samisk sykepleierutdanning på lik linje med de nasjonale retningslinjene (RETHOS) som kom for den ordinære sykepleierutdannin- gen i fjor, forklarer Okstad. Hun mener UiT legger til rette for en god og viktig utdanning.
– Vi har tro på at dette er et banebrytende arbeid. Interessen har vært stor, og det blir spennende å se responsen når vi setter i gang, avslutter Linda Okstad.
Nytt forskningsprosjekt om tannhelsetje- nester til eldre i hjemmebasert omsorg
Norges forskningsråd (NFR) har tildelt midler til prosjektet «Samhandling for bedre tannhelsetje- neste til hjemmeboende pasienter (CORAL)». Prosjekter er et samarbeid mellom Tannhelsetje- nestens kompetansesenter øst (TkØ) og Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo (UiO), skriver TkØ på sine hjemmesider.
Målet med prosjektet er å utvikle ny kunnskap om behov for, og organisering av, tannhelsetje- nester til eldre hjemmeboende pasienter. TkØs forskningsleder, Vibeke Ansteinsson, viser til at det i dag er manglende kunnskap om hvilke orale helseproblemer hjemmeboende pasienter har, og hvordan dette påvirker deres helse og livskvalitet. I tillegg er det er lite kunnskap om hva slags utfordringer helsepersonell møter gjennom sin arbeidsdag, som hindrer at de kan ivareta forsvarlige tannhelsetjenester for sine pasienter.
– I prosjektet skal vi sammen med tjenestene, forskere og brukere utvikle og teste en vitenskapelig modell som sikrer en forsvarlig tjeneste og bedre samhandling mellom tannhelse- tjenesten og kommunehelsetjenesten, sier Ansteinsson. Hun viser til at prosjektet også innebærer blant annet ansettelser av stipendiat og post.doc.
CORAL er tildelt 12 millioner gjennom programmet HELSEVEL.
2020 · 130 · #8 661
www.technomedics.no/bactryl www.technomedics.no/handkrem www.technomedics.no/vision-shields   77   78   79   80   81