Page 76 - Tannlegetidende 08-2020
P. 76

 tidende Fra NTF
 Det er stor usikkerhet rundt avvikling av kurs i tiden fremover på grunn av koronasituasjonen. Vi ber medlemmene følge med på NTFs nettsted og ta kontakt med de respektive arrangørene for mer informasjon om kursene.
Kurs i regi av NTF og NTFs lokal- og spesialistforeninger
15. aug–9. okt 1. sep
6. okt
29.–31. okt 4.–5. des
BI Oslo Oslo
Oslo Lillestrøm Haugesund
NTFs lederkurs
Medlemsmøte OTF «Sår og blødninger» Medlemsmøte OTF «Motiverende samtaler» NTFs Landsmøte
Julekurs Haugaland TF
Møte i Sentralt Forhandlingsutvalg (SF)
NTFs hovedstyremøte
Videregående kurs for tillitsvalgte i KS-området – AVLYST FDI World Dental Congress – AVLYST
Møte i NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
Møte i Sentralt Forhandlingsutvalg (SF)
NTFs hovedstyremøte
Swedental og Riksstämman 2020
NTFs hovedstyremøte
NTFs ledermøte
Møte i NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
Vestlandsmøtet
NTFs symposium
European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) – interimseminar NTFs Midnattssolsymposium
FDI World Dental Congress
NTFs Landsmøte
Vestlandsmøtet
Andre kurs, møter og aktiviteter
20. aug 26.–27. aug 2.–4. sep 1.–14. sep 24.–25. sep 8. okt
15. okt 11.–13. nov 25.–26. nov 26.–27. nov 10.–11. des
Nettmøte Nettmøte Praha Shanghai Nettmøte Nettmøte Nettmøte Gøteborg Nettmøte Nettmøte Nettmøte
Viktige datoer 2021–2022
14.–16 jan 2021 11.–12. mars 2021 23.–24. april 2021 17.–18. juni 2021 26.–29. sep 2021 4.–6. nov 2021 13.–15. jan 2022
Bergen Oslo Oslo Tromsø Sydney Bergen Bergen
658
2020 · 130 · #8   74   75   76   77   78