Page 70 - Tannlegetidende 08-2020
P. 70

                 NTFs etterutdanning
    Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning (TSE)
Tannlegeforeningens Systematiske Etterutdanning (TSE) består av flere fagmoduler som kan tas uavhengig av hverandre. Undervisningen høsten 2020 vil gjennomføres som normalt med en kombinasjon av fysiske samlinger og nettbasert undervisning.
Hver modul begynner og slutter med en samling over to dager med forelesninger. Mellom samlingene gis det gruppeoppgaver. En gjennomført modul tilsvarer 75 timers etterutdanning. Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltakelse i gruppearbeid.
 Høsten 2020 holdes følgende TSE moduler
Modul 7 Modul 8 Modul 9 Modul 10
Restorativ behandling Spes. faglige utfordringer Endodonti
Periodontale sykdommer
Oslo Bergen Vest-Agder Rogaland
4. - 5. sep.
& 6. - 7. nov.
15. - 16. okt. & 9. - 10. des.
24. - 25. aug. & 16. - 17. okt.
15. - 16. okt & 9. - 10. des.
Les mer på
www.tannlegeforeningen.no/TSE   68   69   70   71   72