Page 68 - Tannlegetidende 08-2020
P. 68

 tidende Fra NTF
Digitalt forum for tillitsvalgte
Grunnet covid-19 ble Forum for tillitsvalgte for første gang arrangert digitalt i 2020. Torsdag 4. juni samlet i overkant av 70 engasjerte tillitsvalgte seg til innlegg og diskusjon.
ØYVIND BERDAL, RÅDGIVER FOR POLITISK KOMMUNIKASJON I NTF
 650 2020 · 130 · #8


   66   67   68   69   70