Page 59 - Tannlegetidende 08-2020
P. 59

      denne første sårbare fasen hos ny tannlege eller tannpleier. For å sikre pasienten en god overgang, mottar teamet nødvendig informasjon i forkant, slik at tannbehandlingen kan tilpasses pasientens mestringsnivå. Det er avgjørende at tannbehandler og resten av teamet er kjent med pasientens spilleregler for å unngå tilbakefall.
– Selve rehabiliteringen følger veilederen «God klinisk praksis i tannhelsetjenesten», forklarer Stepanenko og understreker at behandlingsplanen for TOO-pasienten ikke skiller seg fra andre behandlingsplaner i odontologisk praksis. Uavhengig av pasientkategori er det mange som har forventninger om implantatstøttede protetiske løsninger. TOO-pasienter blir vurdert etter de samme kriteriene som andre pasienter med hensyn til for eksempel helse, røykeslutt, periodontale forhold, stabil og god hygiene, og ikke minst evne til adekvat renhold og profesjonell oppfølging av implantatene.
Utskriving fra TOO-prosjektet og forebygging av tilbakefall
Når rehabiliteringen hos tannbehandlerteamet er ferdig, er målet at pasienten kan ivareta egen tannhelse og følge opp med regelmessige kontroller og vedlikehold. På grunn av risikoen for tilbakefall blir pasienten tidlig i behandlingslø- pet oppfordret til å ha på plass en oppfølgingsavtale med en tannlege eller tannpleier før vedkommende utskrives fra TOO-prosjektet.
– Ved utskriving har pasienten med seg en mestrings- plan for å takle behandling videre hos neste aktør. Det er viktig at denne kontakten etableres mens pasientens mestringsopplevelse fortsatt er varm, sier Stepanenko, og legger til at den nye tannhelsekontakten må respektere pasientens behov for eventuelle spilleregler.
Veien videre
FAKTABOKS
TOO-tilbudet er et tilrettelagt tannhelsetilbud til personer over 21 år
som har vært utsatt for tortur
som har vært utsatt for overgrep og vold i nære relasjoner som har odontofobi.
Tilbudet er landsdekkende og tilbys ved De regionale kompetansesentrene og i alle fylkeskommunene. Tilbudet er finansiert med statlige midler.
Kilde www.tooinfo.no og www.helsedirektoratet.no
har også behovet for flere ressurser økt, noe som igjen genererer tilsvarende behov for faglig opplæring, både av eksponeringsterapeuter og tannbehandlere. Den mest effektive læringsmetoden for god pasienthåndtering er veiledning med rollespill og feedback, sier Torper, som har lang erfaring med dette. Sammen med Stepanenko tar hun nå videreutdannelse i kognitiv terapi, for å imøtekomme det økende behovet for opplæring i TOO-prosjektet.
Tillegg: Covid-19
TOO-behandlingen blir også berørt av covid-19.
– Som alle våre kollegaer har også vi TOO-tannlegene
hatt utfordringer i disse koronatider. Det gjelder både avbrudd av behandlingsløp og smittevernproblematikk. Dette har tvunget oss til å være kreative og utforske alternative løsninger. Blant annet prøver vi nå ut digitale konsultasjoner og utvikler videomateriell til bruk i disse, i de tilfellene dette kan være til hjelp i den i første fasen av angstbehandlingen, påpeker Torper.
Kilder
Tilrettelagt tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller odontofobi. Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetil- tak Helsedirektoratet (2010)
Torper J, Ansteinsson V, Lundeby T Konsultasjonsmodellen «Fire Gode Vaner» tilpasses odontologien. Trenger tannlegene en ekstra vane? Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 118: 702—8
 TOO-tilbudet viser seg å være nødvendig. Ventelistene har økt kraftig etter hvert som tilbudet er blitt kjent. Dermed
       @
@
@ post@dentalstoep.no 55 59 81 70
dentalstoep.no
Monolittisk zirconia ...
Ingen porselen, ingen «chipping»
Vi tar imot digitale avtrykk fra alle intraorale scannere
Arbeider på alle kjente implantatsystem
2020 · 130 · #8 641

   57   58   59   60   61