Page 56 - Tannlegetidende 08-2020
P. 56

                tidende Aktuelt
nettsteder for myndighetsorganisasjoner som Folkehel- seinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. Tilliten til deknin- gen fra nasjonale medier er lavere i Norge enn i Sverige og Danmark, med 51 prosent, mot henholdsvis 63 og 64.
Savn av familie og venner
Savnet etter å kunne være mer sammen med andre har vært den største utfordringen for befolkningen både i Norge, Norden og Europa. I land hvor befolkningen har vært isolert (Spania, Italia og Frankrike), har behovene i stor grad også knyttet seg til å komme seg ut.
Sosial omgang med andre, og reiser, er det vi gleder oss mest til etter at tiltakene er lempet på. 36 prosent av nordmennene har savnet frihet, 33 prosent har savnet å reise eller bytte jobb mens 24 prosent har savnet følelsen av trygghet. Pandemien har ført til at nordmenn har vært mer ute, og har trent mer, og også lest mer. 77 prosent har forsøkt å spise som normalt, og 30 prosent har forsøkt å spise sunnere. 58 prosent har redusert eller stoppet bruken av kollektivtransport (i mars), seks prosent har økt røyking og snusing og 52 prosent har brukt mer tid på digitale medier.
FAKTABOKS
Helsepolitisk barometer og covid-19-barometeret
• Kantar Helsepolitisk barometer er en årlig undersøkel- se, siden 2016, rettet mot befolkningen over 18 år, der minimum 2 000 personer intervjues, i form av WEB-intervju, om deres holdninger i helsepolitiske spørsmål. Datainnsamlingen gjennomføres første halvdel av januar hvert år
• I 2020 har 2 102 personer over 18 år fra hele landet besvart undersøkelsen.
• Kjønn, alder, geografi og utdanning er vektet for å oppnå et representativt utvalg.
• Estimert feilmargin er +/-2,2 prosent, i de spørsmålene der hele utvalget er med.
• Covid-19-barometeret er en global undersøkelse om endringer i holdninger, atferd og følelser i befolknin- gen over 18 år, under covid-19 pandemien. Undersø- kelsen er gjennomført i 61 land verden
   Send dine tanntekniske arbeider til Sverige
Tumba Dental är Stockholms största tandtekniska labb. Vi erbjuder den bästa kvalitén till konkurrenskraftiga priser. Allt är svensktillverkat och håller hög kvalité!
 tumbadental.se info@tumbadental.se +46 8-534 104 50
638
2020 · 130 · #8


   54   55   56   57   58