Page 54 - Tannlegetidende 08-2020
P. 54

 tidende
A
636
2020 · 130 · #8
Ak
k
t
tu
ue
e
l
l
t
t
Mer bekymret for økonomi enn helse
Befolkningens holdninger til helsepolitiske spørsmål har endret seg under koronaepidemien. Nå er flere bekymret for økonomien. Kantar presenterte resultatene av Helsepolitisk barometer og covid-19-barometeret den 17. juni.
ELLEN BEATE DYVI
Den årlige spørreundersøkelsen Helsepolitisk barometer, gjennomført av Kantar, viser at et representativt utvalg av befolkningen er gått fra å være svært opptatt av helsepolitikk, til å være mer opptatt av landets økonomi.
I januar 2020 viste målingen at 50 prosent av befolknin- gen så helse og omsorg som en av de største utfordringene for landet. Denne andelen er høyere enn ved målingene i 2019 og 2018.
For å fange opp eventuelle endringer som følge av koronaepidemien, gjennomførte Kantar undersøkelsen på nytt, i uke 19, blant det samme utvalget av befolkningen som svarte i januar.
Den siste målingen viser at i mai mener 52 prosent at bekjempelse av arbeidsledigheten er den største utfordrin- gen landet står overfor. Andelen som mener oppgavene i helsetjenesten er en av våre største utfordringer, er redusert til 35.
Illustrasjon: YAY Images.

   52   53   54   55   56