Page 52 - Tannlegetidende 08-2020
P. 52

                tidende Aktuelt
I 2020 mangler kun Island. Landet i vest er likevel representert gjennom det mangeårige samarbeidet mellom professor Sigfús Thor Eliasson og Dahl.
Betingelser for å søke
– De som søker må ha utdannelse som er relevant for forskning på dentale og andre biomaterialer. Doktorgrads- studenter og unge vitenskapskvinner- og menn, er spesielt invitert til å søke, sier Dahl.
Søkeren skal være tilknyttet en nordisk institusjon, siden gjesteforskeraktiviteten er et ledd i det nordiske samarbei- det støttet av Nordisk ministerråd.
– Søknadsfristen er vanligvis i juni, men i år har vi flyttet den til 6. september, sier Dahl.
1/2s. 174x110mm Reholt 2020_Layout 1 12.02.2020 14:47 Side 1
 Info om covid-19
NIOM følger myndighetenes råd for COVID19-pandemien, og har innført forhånds- regler for å sikre ansatte og besøkendes trygghet. I skrivende stund (10.6.2020) betyr dette blant annet at alle som er i NIOMs lokaler holder en meters avstand, og at det er innført særskilte hygienerutiner.
Labben som yter det lille ekstra
 Vi vokser gjennom løftene vi holder. Vi formidler tannteknikk hver dag - Fri frakt!
Adresse: J.N. Jacobsensgt. 15 • Postboks 194 - 1601 Fredrikstad
Telefon: 69 31 15 12 • 69 31 74 48 • Telefax: 69 31 70 86 • Email: post@reholt.no
 www.reholt.no
DIGITALE AVTRYKK
reholt@3shape.no
 634 2020 · 130 · #8


   50   51   52   53   54