Page 51 - Tannlegetidende 08-2020
P. 51

 God stemning på NIOMs tak, ved Ullevål stadion. Fra venstre: NIOMs administrerende direktør, professor Jon E. Dahl, senioringeniør Else Morisbak, gjesteforsker og professor Per Vult von Steyern, veileder og seniorforsker Ida R. Stenhagen og gjesteforsker og universitetslektor Ketil Haugli fra Oslo Metropolitan University.
Til å hjelpe deg, eller bare si hei. Jeg føler meg veldig godt ivaretatt, både profesjonelt og sosialt, sier Haugli.
Nettverksbygging
Professor Jon E. Dahl har ledet NIOM siden 2011. Han er dr. odont. og dr. scient. og professor ved det Odontologiske Fakultet ved Universitetet i Oslo, i tillegg til å praktisere som tannlege. Han er klar på at NIOM både ønsker å heve forskningen på feltet, og se den enkelte forsker.
– Vi ønsker å fremme nordisk samarbeid generelt, men også være en arena for nettverksbygging for den enkelte forsker, sier Dahl.
Det er et uofsielt mål å ha gjesteforskere fra hvert av de fem nordiske landene, hvert år.
– I år har vi hatt både Julia Olander, en PhD-student fra Universitetet i Gøteborg, og professor Per Vult von Steyern fra Universitetet i Malmø, her. I tillegg har to forskere fra Finland fått innvilget opphold, og snart kommer postdok- tor Bahram Ranjkesh fra Danmark, sier Dahl.
 Fakta om NIOM
NIOM står for Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer. Instituttet er et nordisk samarbeidsorgan som får støtte fra Nordisk Ministerråd. For å fremme nordisk samarbeid åpner NIOM dørene for nordiske gjesteforskere hvert år.
Instituttet er uavhengig og forsker på dentale og andre biomaterialer, for pasienters og brukernes trygghet. I tillegg tar instituttet på seg kommersielle testoppdrag. Blant instituttets rundt 30 ansatte er det eksperter innen felt som klinisk odontologi, mikrobiologi, toksikologi, analytisk og polymer kjemi, metallurgi og fysikk. Til sammen gir de ut rundt 20 vitenskapelige artikler hvert år. Søknadsfrist for gjesteforskerstillinger i 2021, er søndag 6. september, 2020.
Les mer på www.niom.no
2020 · 130 · #8 633   49   50   51   52   53