Page 50 - Tannlegetidende 08-2020
P. 50

tidende Aktuelt
632
2020 · 130 · #8
Tannlege og forsker?
Nå kan du søke NIOM om
å bli gjesteforsker
Er du i starten av forskerkarrieren eller erfaren, og mangler tid til prosjektene dine? Da kan du søke om gjesteforskerplass hos NIOM. Hvert år åpner instituttet i Oslo dørene for nordiske forskere, og inviterer til inspirerende dager i tverrfaglige forskergrupper.
SIV RANDI PALM, NIOM
En som har funnet veien til NIOM er Ketil Haugli, universitetslektor ved Oslo Metropolitan University.
– For meg er dette det beste av begge verdener. Jeg opplever at det er en stor styrke
som lærer, og for tannteknikerbransjen, å ha en fot innen forskningen, sier Haugli.
Stor frihet
Stillingene som gjesteforskere er lønnet, og har en varighet på mellom tre og seks måneder. De fleste velger å ta oppholdet på fulltid, men Haugli har valgt en deltidsløs- ning
– Dette året jobber jeg 50 prosent på Oslo Met, og forsker 50 prosent hos NIOM. Jeg justerer meg etter de ulike ansvarsområdene jeg har, og kan endre timeplanen min hver uke, sier Haugli.
Med bostedsadresse Moss, kan Haugli lett pendle til og fra jobb hver dag. De som bor utenfor Norge velger som regel å flytte til Oslo for perioden. Noen tar med seg familien, og gjør oppholdet til en opplevelse i seg selv. Andre benytter unntaket for jobbpendling, mellom land der dette er tillatt i de respektive Covid19- forskriftene.
Tverrfaglige team
– Jeg har valgt å forske på CAD/ CAM og hvordan ulike produksjonsteknikker kan påvirke biokompatibiliteten til ulike ortodontiske materialer, sier Haugli.
Gjesteforskerne kan også velge å bli med i et pågående prosjekt. Felles for alle er at de får en egen veileder, og et tverrfaglig team rundt seg. Når Haugli er på NIOM har han derfor en hel rekke eksperter å jobbe sammen med, og diskutere med.
– Solveig Uvsløkk, Else Morisbak, og de andre ingeniøre- ne, hjelper og støtter når jeg kjører eksperimentene mine på cellekulturer i lab’en. Samtidig kan jeg når som helst diskutere for eksempel kjemi med Ida Stenhagen, eller toksikologi med Jan Tore Samuelsen, som er hovedveilede- ren min, sier Haugli.
Passer også for nye forskere
NIOM er åpen både for de erfarne, og for de som vil ta sitt første dykk inn på feltet. Haugli har opplevd instituttet fra begge sider.
– Jeg var her som Masterstudent i 2013, og hadde det veldig fint. Jeg opplever det som et distinkt trekk ved NIOM, at folk alltid er villige til å diskutere noe profesjonelt.

   48   49   50   51   52